Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálne inžinierstvo II : návody na cvičenia : 1. časť Optické spektrálne metódy / aut. Alica Pastierová, Kristína Gerulová, Maroš Soldán
  Pastierová Alica  Gerulová Kristína ; 065100 Soldán Maroš ; 065000
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 190 s.
  ISBN 978-80-227-4995-4
  environmentálne inžinierstvo spektrálne metódy optické metódy
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Cutting environment impact on the aluminium alloy machining / aut. Eva Buranská, Ivan Buranský, Michaela Samardžiová, Kristína Gerulová, Ján Líška
  Buranská Eva ; 065200  Buranský Ivan ; 063000 Samardžiová Michaela ; 063200 Gerulová Kristína ; 065100 Líška Ján
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 21-28
  cutting environment aluminium alloys drilling feed
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_2_2019_Buransk%C3%A11.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Microalgae harvesting: a review / aut. Alexandra Kucmanová, Kristína Gerulová
  Kucmanová Alexandra  Gerulová Kristína ; 065100
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 129-144
  harvesting microalgae magnetite Nanoparticles
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_14_2019_Kucmanov%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Study on the metalworking wastewater pre-treatment using fenton´s reaction / aut. Kristína Gerulová, Maroš Soldán
  Gerulová Kristína ; 065100  Soldán Maroš ; 065100
  Journal of Chemical Technology and Metallurgy : . Vol. 53, iss. 3 (2018), online, s.491-495
  Fenton chemistry biodegradability
  http://dl.uctm.edu/journal/node/j2018-3/12_17-134_p_491-495.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Real-time monitoring system for used MWFs / aut. Kristína Gerulová, Tomáš Škulavík, Eva Buranská, František Jurina
  Gerulová Kristína ; 065100  Škulavík Tomáš Buranská Eva ; 065200 Jurina František ; 063000
  Annals of DAAAM 2018 . USB, s. 1-10
  real time conductivity interface probes
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie nanočastíc pri odstraňovaní rias z vody
  Gabrišová Lenka ; 065000  Gerulová Kristína ; 065100 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138883
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Dekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónu
  Jošticová Ivana ; 065000  Gerulová Kristína ; 065100 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140160
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Magnetic Fe3O4-polyethyleneimine nanocomposites for efficient harvesting of Chlorella zofingiensis, Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana, Chlorella ellipsoidea and Botryococcus braunii / aut. Kristína Gerulová, Alica Bartošová, Lenka Blinová, Katarína Bártová, Mária Dománková, Zuzana Garaiová, Marián Palcut
  Gerulová Kristína ; 065100  Bartošová Alica ; 065000 Blinová Lenka ; 065100 Bártová Katarína ; 061000 Dománková Mária ; 061000 Garaiová Zuzana Palcut Marián ; 061000
  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts . Vol. 33, (2018), s. 165-172
  Nanoparticles magnetite harvesting
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F6jVp8Tv9r2hmQeO6nD&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. The use of waste from bauxite ore in sorption of 3,5-dichlorophenol from waste water / aut. Hana Kobetičová, Vladislav Sviatskii, Kristína Gerulová, Igor Wachter, Yury R Nikitin, Lenka Blinová, Maroš Soldán
  Kobetičová Hana ; 065300  Sviatskii Vladislav Gerulová Kristína ; 065100 Wachter Igor ; 065000 Nikitin Yury R. Blinová Lenka ; 065100 Soldán Maroš ; 065100
  Acta Montanistica Slovaca . Vol. 22, no. 4 (2017), s. 404-411
  red mud waste water
  https://actamont.tuke.sk/pdf/2017/n4/8kobeticova.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041586447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+use+of+waste+from+bauxite+ore+in+sorption+of+3%2c5-dichlorophenol+from+waste+water&st2=&sid=ed70315c4e29aae5c37041e1cd0b2ff8&sot=b&sdt=b&sl=99&s=TITLE-ABS-KEY%28The+use+of+waste+from+bauxite+ore+in+sorption+of+3%2c5-dichlorophenol+from+waste+water%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Human health concenrs of metal working fluid components. (Part I - Base oils) / aut. Kristína Gerulová, Eva Buranská, Maroš Soldán
  Gerulová Kristína ; 065100  Buranská Eva ; 063800 Soldán Maroš ; 065100
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 25-32
  metalworking fluids composition base oil
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/3_vp40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok