Výsledky vyhľadávania

 1. Smouldering and Flaming Combustion of Dust Layer on Hot Surface
  Slabá Ivana ; M390  Tureková Ivana ; M5000 Netopilová Miroslava (rec.) Osvald Anton (rec.) Balog Karol (rec.) ; M5000
  1st ed.
  Dresden : IFW, 2012 . - 88 s
  ISBN 978-3-9808314-5-1
  food dust flammability
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Smouldering and Flaming Combustion of Dust Layer on Hot Surface
  Slabá Ivana ; M390  Tureková Ivana ; M5000 Netopilová Miroslava (rec.) Osvald Anton (rec.) Balog Karol (rec.) ; M5000 Green Jana (prekl.) ; M0100
  1st ed.
  Dresden : IFW, 2012 . - 88 s
  ISBN 978-3-9808314-5-1
  food dust flammability
  monografia
  EAJ - 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady publikácií
  kniha

  kniha

 3. Štúdium požiarno-technických vlastností potravinárskych prachov
  Tureková Ivana ; M5000  Balog Karol ; M5000 Slabá Ivana ; M390
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.161-167
  potravinárske prachy teplota vznietenia teplota vzplanutia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na teplotu vznietenia drevných prachov = Study of impact of external conditions on ignition temperature of woody dusts : Diplomová práca
  Sucharda Michal  Slabá Ivana (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 100 s 1 CD-ROM
  drevný prach teplota vznietenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Zhodnotenie metodiky na stanovenie minimálnej teploty vznietenia prachov v usadenom stave
  Slabá Ivana ; M390  Tureková Ivana ; M5000
  Environmentálne aspekty požiarov a havárií : . s.1-11
  teplota vznietenia prach
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv fyzikálno-chemických vlastností na iniciáciu procesu horenia priemyselných prachov = Influence physical-chemical characteristics on initiation of the process burnings industrial dust : Bakalárska práca
  Horváth Michal  Slabá Ivana (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 42 s príl (1 CD-ROM)
  drevný prach vznietenie požiarno-technické vlastnosti prachov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnosť demonštračných chemických reakcií
  Kuracina Richard ; M5000  Gerulová Kristína ; M5000 Slabá Ivana ; M390
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.54-60
  bezpečnosť chemické reakcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Charakterizácia zápalných zdrojov používaných pri skúškach horľavosti tuhých látok = Characteristics of combustible sources used for tests of flammability of solid compounds : Bakalárska práca
  Samák Marián  Slabá Ivana (XXX) ; M390
  Bratislava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  požiarno-technické charakteristiky materiálov horľavosť materiálov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Toxikologické hodnotenie bezpečnosti prašných zmesí
  Tureková Ivana ; M5000  Slabá Ivana ; M390
  Environmentálne aspekty požiarov a havárií : . s.1-7
  prašnosť toxikológia environmentálna
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Posúdenie požiarno-technických charakteristík drevných prachov
  Tureková Ivana ; M5000  Balog Karol ; M5000 Slabá Ivana ; M390
  Integrovaná bezpečnosť : . s.1-7
  drevný prach
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok