Výsledky vyhľadávania

 1. Adaptívny prenos dát v systémoch riadenia technologických procesov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 15.11.1993 / [aut.]Rakšány,Peter, Ing.; Škol. Georgiev,Ivan
  Georgiev Ivan (škol.) 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 90 s Autoref.1993, 22 s
  technická kybernetika ASR
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Senzorický systém pre určenie priestorových súradníc robota III-8-2/03-1. Fluidné snímače malých vzdialeností III-8-2/03-2 : Záverčná správa
  Kočiš Štefan (ved. výsk. tímu)  Bystriansky Pavol Oravec Július ; E250 Olejček Vladimír ; E050 Sedláček Milan Toman Miroslav ; E1110 Volauf Peter ; E170 Spurná Nadežda ; E110 Lipták Ondrej Georgiev Ivan Drahoš Peter ; E010 Kutiš Kamil Rakšányi Peter ; V120 Šturcel Ján ; E1110
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 99 s príl.
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 3. Technologie výroby kožešin / [aut.]Vrbacký,Rudolf, Vrbacká,Vlasta
  Vrbacký Rudolf  Vrbacká Vlasta
  Praha : SNTL, 1990 . - 558 : Obr.,tab.,lit.,index
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 4. Príspevok k syntéze fluidného snímača vzdialenosti : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 21.1.1982
  Georgiev Ivan 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 94 s
  technická kybernetika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Využitie fluidikových prvkov na prepravu a usmernenie kvapalín v rádiochemických prevádzkach. Časť A. Potentiostat Časť B : HZ 119/77 - 145 ÚJV. Výročná správa podetapy 4.70.03 Čerpacie zariadenie hlavnej úlohy P 09-125-011.4 Vyhorené palivo
  Georgiev Ivan  Šturcel Ján ; E1110 Kutiš Kamil
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1979 . - 32 s, 28 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 6. Využitie fluidikových prvkov na prepravu a usmernenie kvapalín v rádiochemických prevádzkach : HZ 119/77 - 145 ÚJV. Výročná správa
  Georgiev Ivan  Šturcel Ján ; E1110
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 25 s príl.
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Zariadenie na automatický odber vzoriek pre kontinuálny analyzátor určenia uránu v odpadovývh roztokoch : Výročná správa. Úloha štátného plánu rozvoja vedy a techniky "Palivové cykly jadrových elektrární" P 09-125-011. Čiastková úloha č. 4 : Vyhorelé palivo
  Georgiev Ivan  Šturcel Ján ; E1110
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1977 . - 33 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Prehľad princípov fluidných snímačov fyzikálnych veličín : Úloha štátného plánu rozvoja vedy a techniky "Využitie fluidných systémov k automatizácii a riadeniu v priemysle P 04-121-029
  Horváth Karol  Čániová Andrea Georgiev Ivan Šturcel Ján ; E1110
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1973 . - 90 s príl.
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha