Výsledky vyhľadávania

 1. Teória a technológia spracovania plastov. Návody na cvičenia / aut. Jozef Bílik, Antonín Náplava, Ján Milde, Miroslav Košík, Lukáš Likavčan :
  Bílik Jozef ; 063400  Náplava Antonín Milde Ján ; 063200 Košík Miroslav Likavčan Lukáš
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2021 . - 138 s.
  ISBN 978-80-8096-281-4
  spracovanie plastov technológia spracovania plastov
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0200
  kniha

  kniha

 2. Theory and technology of plastics processing: direction on practice / aut. Jozef Bílik, Antonín Náplava, Ján Milde, Roland Šuba
  Bílik Jozef ; 063400  Náplava Antonín Milde Ján ; 063200 Šuba Roland ; 063700
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2021 . - 137 s.
  ISBN 978-80-8096-284-5
  structure injection moulding properties of plastics rheology of polymer melts
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0200
  kniha

  kniha

 3. Úvod do materiálového inžinierstva II / aut. Roman Moravčík, Marián Hazlinger, Antonín Náplava, Marian Kubliha
  Moravčík Roman ; 061000  Hazlinger Marián ; 061000 Náplava Antonín Kubliha Marian ; 061000
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum, 2020 . - 357 s.
  ISBN 978-80-227-5033-2
  materiálové inžinierstvo
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF11630
  kniha

  kniha

 4. Kovové a nekovové materiály / aut. Roman Moravčík, Marián Hazlinger, Roman Čička, Jana Moravčíková, Antonín Náplava [elektronický zdroj]
  Moravčík Roman ; 061000  Hazlinger Marián ; 061000 Čička Roman ; 061000 Moravčíková Jana ; 063800 Náplava Antonín ; 061000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2018 . - 222 s.
  ISBN 978-80-8096-253-1
  spracovanie materiálov degradačné procesy
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Reologické charakteristiky polárnych a nepolárnych tavenín termoplastov
  Cabada Denis ; 061000  Náplava Antonín ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138450
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vybrané vlastnosti kompozitov pre elektrotechnický a automobilový priemysel
  Ľubušký Michal ; 061000  Náplava Antonín ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138507
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Inovácia vstrekovacej formy s využitím CA systémov
  Žitniak Jakub ; 063000  Náplava Antonín ; 061000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126932
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza vybraných plastov pomocou diferenčnej skenovacej kalorimetrie
  Beláň Martin ; 061000  Náplava Antonín ; 061000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 22.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129486
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vybrané vlastnosti zliatin nepolárnych amorfných a semikryštalických plastov
  Pillár Lukáš ; 061000  Náplava Antonín ; 061000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118956
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Metal to composite plastic conversion of mechanically loaded part using numerical CAE analyses / aut. Miroslav Košík, Jozef Bílik, Antonín Náplava
  Košík Miroslav ; 063000  Bílik Jozef ; 063600 Náplava Antonín ; 061000
  Materials Science Forum . Vol. 862. Novel Trends in Production Devices and Systems III. Special topic volume with invited peer reviewed papers only, (2016), s. 213-221
  numerical analysis composite
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84980008559&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Metal+to+composite+plastic+conversion+of+mechanically+loaded+part+using+numerical+CAE+analyses&st2=&sid=5CE231D01917C5528DECE55527F2ABC4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=109&s=TITLE-ABS-KEY%28Metal+to+composite+plastic+conversion+of+mechanically+loaded+part+using+numerical+CAE+analyses%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok