Výsledky vyhľadávania

 1. Residual life establishment of welded joints of construction steels
  Ulrich Koloman ; M3000  Karvanská Silvia ; M140 Kovaříková rod. Sukubová Ingrid ; M3000 Hodúlová Erika ; M3000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0207-0208
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hodnotenie zvyškovej životnosti laserových zvarových spojov konštrukčných ocelí podľa vhodnosti pre prevádzku
  Ulrich Koloman ; M3000  Karvanská Silvia ; M140
  Zváranie 2008. Welding 2008 : . s.106-113
  spoje zvarové ocele konštrukčné
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Analysis of defects in laser welded joints
  Ulrich Koloman ; M3000  Karvanská Silvia ; M140
  International Doctoral Seminar 2007 : . s.272-277
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hodnotenie zvarových spojov konštrukčných ocelí vyhotovených zváraním laserom podľa teórie "vhodnosti pre prevádzku" : Dizertačná práca
  Karvanská Silvia ; M140  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2007 . - 147 s príl (autoreferát)
  zvarové spoje konštrukčné ocele zváranie laserom
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Rýchlosť rastu únavovej trhliny vo zvarových spojoch ocele typu GL-A a GL-D vyhotovených laserovým lúčom
  Ulrich Koloman ; M3000  Karvanská Silvia ; M140
  Zváranie 2007 : . s.230-239
  zvarový spoj laserové lúče únavová trhlina
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Fatigue crack growth in welded joints prepared by methods MMAW, SAW and GMAW (MAG). Rýchlosť rastu únavovej trhliny zvarových spojov vyhotovených metódami ROZ, ZPT a GMAW (MAG)
  Ulrich Koloman ; M3000  Polák Peter Karvanská Silvia ; M140
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 7, č. 2 (2007)
  trhlina životnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Skúšanie zvarových spojov
  Ulrich Koloman ; M3000  Koleňák Roman ; M3000 Karvanská Silvia ; M140
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 256 s
  ISBN 80-227-2461-0
  zvarové spoje
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Residual life at fatique damage assessment. Zvyšková životnosť pri únavovom porušení
  Ulrich Koloman ; M3000  Karvanská Silvia ; M140
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1383-1389
  únavová životnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Výber laserov pre zváranie ocelí : Bakalárska práca
  Streicher František  Ulrich Koloman (xxx) ; M3000 Karvanská Silvia (konz.) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby zváranie laserom
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vplyv pretavenia povrchu zvaru TIG žehlením na životnosť zvarových spojov : Bakalárska práca
  Marušinec Ľubomír  Karvanská Silvia (xxx) ; M140 Ulrich Koloman (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 46 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby TIG pretavenie únavová životnosť
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha