Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku Slovenské elektrárne, a.s. Mochovce : Bakalárska práca
  Medovič Pavol  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 72 s., CD-ROM
  employees working conditions pracovná motivácia pracovné podmienky priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46882
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku Slovenské elektrárne, a.s. : Bakalárska práca
  Koníčková Veronika  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  hodnotenie personnel management evaluation zamestnanec personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57886
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podmienkach podniku JMT SK, s.r.o. : Bakalárska práca
  Herdová Eva  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  personálny manažment motivačný systém motivation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57464
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku VUJE, a.s. : Bakalárska práca
  Lehutová Monika  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  pracovná motivácia výkon performance satisfaction employees priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62570
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zavedenia ergonomickej racionalizácie v podniku IKEA Components s.r.o. : Diplomová práca
  Uhrincová Zuzana  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58373
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov v spoločnosti Doprastav, a.s. : Diplomová práca
  Burská Andrea  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 76 s., CD-ROM
  personnel management výber zamestnancov získavanie zamestnancov personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66953
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie práce vo vybranej prevádzke podniku SE Bordnetze - Slovakia, s.r.o. : Diplomová práca
  Tarandová Michaela  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 90 s., CD-ROM
  ergonomics ergonómia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67148
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov v podniku SB INMART a.s. : Diplomová práca
  Kolega Lukáš  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 78 s., CD-ROM
  výber pracovníkov získavanie pracovníkov priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67021
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov podniku Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s.
  Kucejová Jana  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie pracovníkov personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58176
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh adaptačného programu novoprijatých pracovníkov v podniku STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
  Prelovská Monika  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptačný program novoprijatí pracovníci personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58173
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha