Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku = Design of the system for further education of the employees in the company : Diplomová práca
  Opálková Miroslava  Cagáňová Dagmar (XXX) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  podnikové vzdelávanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zefektívnenie vyučovacieho procesu vhodným uplatnením didaktickej techniky = Improvement of teaching process using suitable didactic technique : Diplomová práca
  Kučera Ján  Cagáňová Dagmar (XXX) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  didaktická technika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Zefektívnenie pedagogickej komunikácie v predmete Informatika = The increase of effectivity of pedagogical communication in subject Informatics : Diplomová práca
  Kučerová Katarína  Cagáňová Dagmar (XXX) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  pedagogická komunikácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov ako predpoklad uplatňovania koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
  De Jaegher Darina  Pokrivčáková S. Cagáňová Dagmar ; M330 a kol.
  Cudzie jazyky v škole 5 . s.18-22
  vzdelávanie učiteľov cudzie jazyky príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov slovenských základných škôl v oblasti cudzích jazykov
  Cagáňová Dagmar ; M330  Pokrivčáková S.
  Škola v proměnách: Učitel - žák - učivo : . s.14-19
  kompetencie učiteľov cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vnímanie kurikulárnych zmien v kontexte cudzieho jazyka
  Cagáňová Dagmar ; M330 
  Kurikulum a učebnice : . s.20
  cudzie jazyky kurikulum
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Outcomes of innovation in professional language training at an engineering university
  Cagáňová Dagmar ; M330  Mironovová Emília ; M330 Green rod. Česneková Jana ; M330
  Technical creativity in school`s curricula with the form of project learning "from idea to the product" from the kindergarten to the technical faculty : . s.70-73
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh racionalizácie personálnej a sociálnej práce v podniku TRENS, Trenčín = Proposal of personnel rationality and social labor of the company TRENS, a.s. Trenčín : Diplomová práca
  Žilková Gabriela  Cagáňová Dagmar (XXX) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 92 s príl., 1 CD-ROM
  riadenie ľudských zdrojov personálna politika sociálna politika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie systému podnikového vzdelávania v JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice = A proposal of steps for increasing efficiency of education system in JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice : Bakalárska práca
  Ivanovič Juraj  Cagáňová Dagmar (XXX) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  podnikové vzdelávanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Preklad monografie autora A. Náplavu: Non chargerable polymer composites
  Cagáňová Dagmar (prekl.) ; M330 
  Dresden : Forschungszentrum Dresden, 2008 . - 65 s
  ISBN 978-3-941405-02-8
  monografia
  EAJ - 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady publikácií
  kniha

  kniha