Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku = Design of the system for further education of the employees in the company : Diplomová práca
  Opálková Miroslava  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  podnikové vzdelávanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov slovenských základných škôl v oblasti cudzích jazykov
  Cagáňová Dagmar ; M330  Pokrivčáková S.
  Škola v proměnách: Učitel - žák - učivo : . s.14-19
  kompetencie učiteľov cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov ako predpoklad uplatňovania koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
  De Jaegher Darina  Pokrivčáková S. Cagáňová Dagmar ; M330 a kol.
  Cudzie jazyky v škole 5 . s.18-22
  vzdelávanie učiteľov cudzie jazyky príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Zefektívnenie pedagogickej komunikácie v predmete Informatika = The increase of effectivity of pedagogical communication in subject Informatics : Diplomová práca
  Kučerová Katarína  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  pedagogická komunikácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zefektívnenie vyučovacieho procesu vhodným uplatnením didaktickej techniky = Improvement of teaching process using suitable didactic technique : Diplomová práca
  Kučera Ján  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  didaktická technika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vnímanie kurikulárnych zmien v kontexte cudzieho jazyka
  Cagáňová Dagmar ; M330 
  Kurikulum a učebnice : . s.20
  cudzie jazyky kurikulum
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Preklad monografie autora P. Schreibera: Expert and database system cooperation in technical application
  Cagáňová Dagmar (prekl.) ; M330 
  Köthen : Hochschule Anhalt, 2008 . - 66 s
  ISBN 978-3-86011-017-1
  monografia
  EAJ - 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady publikácií
  kniha

  kniha

 8. Preklad monografie autora K. Hatiara: Ergonomics and Technology effectivness
  Cagáňová Dagmar (prekl.) ; M330 
  Köthen : Hochschule Anhalt, 2008 . - 83 s
  ISBN 978-3-86011-020-1
  monografia
  EAJ - 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady publikácií
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie systému podnikového vzdelávania v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava = Proposed measures to improve educational system of Employees company Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava : Bakalárska práca
  Bachratá Marcela  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment podnikové vzdelávanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Syllabus design
  Cagáňová Dagmar ; M330 
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2008 : . s.0187-0188
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok