Výsledky vyhľadávania

 1. New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : proceedings of 13th International Conference. Bratislava, Slovakia, 15. - 16. 10. 2015 elektronický zdroj
  Jendželovský, Norbert, ; 010250 (ed.) Grmanová, Alžbeta, ; 010250 (ed.) Benčat, Ján (rec.) Györgyi, József (rec.) Janas, Petr (rec.)
  International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings 13th 15. - 16. 10. 2015 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4463-8
  stavebné konštrukcie statika dynamika
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (30) - článok
  kniha

  kniha

 2. Pružnosť a plasticita / aut. Ján Ravinger, Ivana Véghová ; rec. Drahomír Novák, Ján Benčat
  Ravinger Ján  Véghová Ivana ; V250 Novák Drahomír (rec.) Benčat Ján (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 252 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4478-2
  pružnosť plasticita ocele statika Metóda konečných prvkov (MKP)
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1130
  Pružnosť a plasticita

  kniha

 3. Dynamik Freileitungsmasten
  Marton Pavol ; V250  Melcer Jozef (rec.) Benčat Ján (rec.) Brodniansky Ján (rec.) ; V190
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 116 s
  ISBN 978-80-227-4017-3
  lines mast dynamics elektrické vedenia stožiare
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  Dynamik Freileitungsmasten

  kniha

 4. Nelineárna analýza podzemných stien v interakcii s podložím
  Prekop Ľubomír ; V250  Benčat Ján (rec.) Janas Petr (rec.) Kormaníková Eva (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 111 s
  ISBN 978-80-227-3825-5
  interaction nonlinear analysis underground wall nelineárna analýza podzemná stena interakcia konštrukcie s podložím
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0500
  kniha

  kniha

 5. Engineering mechanics 2012 [elektronický zdroj] : 18th international conference. Svratka, Czech Republic, May 14-17, 2012
  Náprstek Jiří (ed.)  Fischer Cyril (ed.) Benčat Ján (rec.) Čajka Radim (rec.)
  Praha : Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012 . - CD- ROM
  ISBN 978-80-86246-40-6
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 6. Pružnosť a pevnosť 1
  Benčat Ján 
  2. vyd.
  Žilina : EDIS, 2010 . - 315 s., 207 obr., 4 tab
  ISBN 978-80-554-0151-5
  pružnosť a pevnosť
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  Pružnosť a pevnosť 1

  kniha

 7. Pružnosť a pevnosť 2
  Benčat Ján 
  1. vyd.
  Žilina : EDIS, 2009 . - 418 s., 209 obr., 6. tab
  ISBN 978-80-554-0086-0
  pružnosť a pevnosť
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF1100
  Pružnosť a pevnosť 2

  kniha

 8. Pružnosť a pevnosť I
  Benčat Ján 
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2006 . - 325 s
  ISBN 80-8070-540-2
  pružnosť mechanika pevnosť
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha