Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh inovácie jednoúčelového zariadenia pre výrobu parkovacích senzorov
  Prosňanský Martin ; 063000  Ružarovský Roman ; 063800 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158352
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh a simulácia robotického pracoviska v Tecnomatix Process Simulate
  Šumichrast Dominik ; 063000  Ružarovský Roman ; 063800 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160474
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Ideový návrh inovácie laserového zariadenia na výrobu kovových dielov metódou aditívnej výroby
  Richnák Marek ; 063000  Ružarovský Roman ; 063800 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158195
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Novel trend in case study of industrial robot programming and production system design using the virtual reality / aut. Radovan Holubek, Roman Ružarovský, Karol Velíšek, Matej Janíček
  Holubek Radovan ; 063800  Ružarovský Roman ; 063800 Velíšek Karol ; 063800 Janíček Matej ; 063000
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 1009, The 5th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering (CoSME'20) 7-10 October 2020, Brasov, Romania (2021), s. 1-8
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1009/1/012023
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Voice frequency impact for voice control of collaborative robots / aut. Matej Janíček, Radovan Holubek, Roman Ružarovský, Karol Velíšek
  Janíček Matej ; 063000  Holubek Radovan ; 063800 Ružarovský Roman ; 063800 Velíšek Karol ; 063800
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 1009, The 5th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering (CoSME'20) 7-10 October 2020, Brasov, Romania (2021), s. 1-6
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1009/1/012025
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh virtuálneho uvedenia automatizovaného výrobného zariadenia v programe Siemens NX Mechatronics Concept Designer
  Konuš Michal ; 063000  Ružarovský Roman ; 063800 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148258
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh výrobného zariadenia v programe Siemens NX s využitím aditívnej výroby
  Maška Ondrej ; 063000  Ružarovský Roman ; 063800 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148260
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh smart komponentov pre priemyselné roboty v prostredí ABB RoboStudio
  Hudcovský Martin ; 066000  Ružarovský Roman ; 063800 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153178
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh mechatronického zariadenia riadeného prostredníctvom PLC v prostredí FESTO FluidSIM
  Lagin Ondrej ; 066000  Ružarovský Roman ; 063800 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153168
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Method for Robot Manipulator Joint Wear Reduction by Finding the Optimal Robot Placement in a Robotic Cell / aut. Tomáš Kot, Zdenko Bobovský, Aleš Vysocký, Václav Krys, Jakub Šafařík, Roman Ružarovský
  Kot Tomáš  Bobovský Zdenko Vysocký Aleš Krys Václav Šafařík Jakub Ružarovský Roman ; 063800
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 12 (2021), s. 1-19
  robot manipulator robotized workplaces robotic cell optimization cell
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/12/5398
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok