Výsledky vyhľadávania

 1. Environmental characteristics of the reclaimed foundry self-hardening mould sand / aut. Marcela Pokusová, Marta Murgašová, Zuzana Adameková, Pavel Kováč
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgašová Marta ; 020000 Adameková Zuzana Kovač Pavel
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . Roč. 2017, č. 5 (2017), s. 478-484, online
  samotuhnúce zmesi recyklácia self-hardening mould sands
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042022318&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=environmental+characteristics&st2=pokusova%2cm&sid=b8baf599cce762a42cf0a41797679357&sot=b&sdt=b&sl=74&s=%28TITLE-ABS-KEY%28environmental+characteristics%29+AND+AUTHOR-NAME%28pokusova%2cm%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Environmental characteristics of the reclaimed foundry self-hardening mould sands / aut. Marcela Pokusová, Marta Murgašová, Zuzana Adameková
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgašová Marta ; 020000 Adameková Zuzana
  TOP 2017 : . S. 58
  foundry molds
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Environmental characteristics of reclamaed foundry self-hardening sands / aut. Marcela Pokusová, Zuzana Adameková
  Pokusová Marcela ; J0070  Adameková Zuzana ; M3000
  TOP 2015: . S. 90
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Regenerácia formovacích zmesí s polymérnym spojivom = The reclamation of moulding mixtures with the polymer bind : Dizertačná práca
  Adameková Zuzana ; M3000  Murgaš Marián (škol.) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2009 . - 118 s príl (autoreferát)
  formovacie zmesi
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Regenerovanie bentonitových zmesí. Reclamation of the bentonite moulding mixtures
  Adameková Zuzana ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 2 (2008)
  regenerácia recyklácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Mokrá regenerácia samotuhnúcich zmesí so spojivovým systémom na báze fenolformaldehydovej živice. The wet reclamation of the self hardening moulding mixtures with the phenolformaldehyde bonding system
  Adameková Zuzana ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  formovacie zmesi fenol
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Sand recycling from phenol-formaldehyde bonded mixture
  Adameková Zuzana ; M3000 
  45. slévárenské dny a 5. mezinárodní PhD konference :
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Recyklovanie fenolformaldehydových zmesí. Recycling of phenol formaldehyde mixtures
  Murgaš Marián ; M230  Adameková Zuzana ; M3000 Pokusová Marcela ; M230
  Formovací materiály. Ekologie - ekonomika : . s.49-53
  recyklovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Design and new technologies
  Adameková Zuzana ; M3000  Murgaš Marián ; M230
  45. slévárenské dny a 5. mezinárodní PhD konference :
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Možnosti mokrej regenerácie fenol-formaldehydových formovacích zmesí
  Murgaš Marián ; M230  Pokusová Marcela ; M230 Adameková Zuzana ; M3000
  Technologické inžinierstvo . Roč. 4, č. 1 (2007), s.10-11
  zlievárenské zmesi živice regenerácia materiálu
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok