Výsledky vyhľadávania

 1. Elimination of risks in social care facilities / aut. Lea Rollová, Danica Končeková
  Rollová Lea ; 058180  Končeková Danica ; 058180
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 251-254
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. CEDA: výskum a tvorba inkluzívneho prostredia / aut. Lea Rollová, Zuzana Čerešňová
  Rollová Lea ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180
  Spektrum : . Roč. 26, č. 3-4 (2020), s. 18-21
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 3. K múzeu 21. storočia: inovatívne formy expozícií pre deti / aut. Lea Rollová, Natália Filová
  Filová Natália ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  ALFA : . Roč. 25, č. 1 (2020), s. 4 - 19 (online)
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - monografia
  (4) - článok
  článok

  článok

 4. Universal design - co-author of the aesthetic public space / aut. Milan Andráš, Lea Rollová
  Andráš Milan ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 152-155
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Innovative concepts of community centers' architectural design / aut. Miriama Butková, Lea Rollová
  Butková Miriama ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 184-186
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Human centered design of a children's museum / aut. Natália Filová, Lea Rollová
  Filová Natália ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  SWS Journal of Social Sciences and Art . Vol. 1, Iss. 2 (2019), s. 67-80
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia / aut. Zuzana Čerešňová, Lea Rollová
  Čerešňová Zuzana ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  Advances in Intelligent Systems and Computing / . Vol. 776 Proceedings of the AHFE 2018 : International Conference on Design for Inclusion; 21–25 July 2018, Orlando, Florida, USA, (2019), s. 312-323
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Projekt "Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na STU v Bratislave" / aut. Lea Rollová
  Rollová Lea ; 058180 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 17
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 9. Impact of Architecture on Children's Museum Visitors / aut. Natália Filová, Lea Rollová
  Filová Natália ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. . S. 481-488
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Polyfunkčný bytový dom
  Petrek Radoslav ; 058180  Rollová Lea ; 058180 (škol.)
  2018 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120132 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A1009E53031D49A
  bakalárska práca
  kniha

  kniha