Výsledky vyhľadávania

 1. Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia / aut. Zuzana Čerešňová, Lea Rollová
  Čerešňová Zuzana ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  Advances in Intelligent Systems and Computing / . Vol. 776 Proceedings of the AHFE 2018 : International Conference on Design for Inclusion; 21–25 July 2018, Orlando, Florida, USA, (2019), s. 312-323
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Impact of Architecture on Children's Museum Visitors / aut. Natália Filová, Lea Rollová
  Filová Natália ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. . S. 481-488
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Projekt "Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na STU v Bratislave" / aut. Lea Rollová
  Rollová Lea ; 058180 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 17
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Human centered design of a children's museum / aut. Natália Filová, Lea Rollová
  Filová Natália ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  SWS Journal of Social Sciences and Art . Vol. 1, Iss. 2 (2019), s. 67-80
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Universal design - co-author of the aesthetic public space / aut. Milan Andráš, Lea Rollová
  Andráš Milan ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 152-155
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Innovative concepts of community centers' architectural design / aut. Miriama Butková, Lea Rollová
  Butková Miriama ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 184-186
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Polyfunkčný bytový dom
  Petrek Radoslav ; 058180  Rollová Lea ; 058180 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120132
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Polyfunkčný bytový dom
  Roštáš Július ; 058180  Rollová Lea ; 058180 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120129
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. 2. Inclusive Methods / aut. Giuseppe Di Bucchianico, Zuzana Čerešňová, Lea Rollová
  Di Bucchianico Giuseppe  Čerešňová Zuzana ; 058180 Rollová Lea ; 058180
  Inclusive Higher Education / . S. 59-99 [1,91 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení / aut. Martin Hudec ; škol. Lea Rollová
  Hudec Martin ; 058180  Rollová Lea ; 058180 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 14.03.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-ARCH . - 119 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111427
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha