Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému na efektívnejšie využite marketingového mixu v Hörle Trad, s. r. o. Nitra = System design on effective exploitation of marketing mix in Hörle Trad, s. r. o. Nitra : Diplomová práca
  Pastva Peter  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 97 s Prílohy, 1 CD-ROM
  systém proces marketing mix
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie systému zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. = Action proposals for improvement the system of assignment and adaptation of employees in the company HBP, inc. : Bakalárska práca
  Gábelová Darina  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptačné procesy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu pracovníkov v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava = Measures plans for improving the structure and choosing employees in the Slovak Shipyard in Komarno : Bakalárska práca
  Kissová Eva  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 62 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie v ŽOS Trnava a.s., Trnava = Proposal for measures to improve system of motivation employees in ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Gubrická Petra  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment motivácia zamestnancov spokojnosť zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vnútropodnikovej komunikácie v DeTelmmobilien - Slovakia, s.r.o. Bratislava = Suggestion of steps for improvement internal communication in DeTelmmobilien company, Slovakia, Ltd. : Bakalárska práca
  Prelovská Monika  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 59 s príl., 1 CD-ROM
  podniková komunikácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie tvorby efektívnych tímov v OSRAM Slovakia, a.s. Nové Zámky = Application measure for development formation effective team in OSRAM Slovakia, a.s. Nové Zámky : Bakalárska práca
  Gábriš Marián  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 62 s príl., 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení pre rozvoj adaptačného programu a vzdelávania novoprijatých zamestnancov v STAS - stavby a sanácie, s.r.o. Trnava = Action proposals for development of Adaptation Program and New Employee Education in STAS - constructions and remediation, s.r.o. : Bakalárska práca
  Juráková Silvia  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  adaptačné programy vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v AQUASTYL Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica = Proposed measures to improve educational system of employees in AQUASTYL Slovakia Co.Ltd. Považská Bystrica : Bakalárska práca
  Jankejech Marek  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo Vetter Slovakia, s.r.o. Trnava = A proposal of steps for the employee motivation system improvement in Vetter Slovakia, Ltd. Trnava : Bakalárska práca
  Sýkorová Dagmar  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  pracovná motivácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Projektové tímy
  Čambál Miloš ; M4000  Halenárová Kristína ; M190
  Podpora rozvoja projektového manažmentu na Slovensku : . s.21-25
  projektový tím projektová komunikácia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - článok
  článok

  článok