Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Alfa Bio, s.r.o. Banská Bystrica = The Proposition of System of the Assessment and Remuneration of the Employees of Alfa Bio, Ltd. Banská Bystrica : Diplomová práca
  Masariková Monika  Hrablik Martin (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh programu personálnej a sociálnej práce podniku : Bakalárska práca
  Masariková Monika  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 59 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment sociálna práca personálna práca
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha