Výsledky vyhľadávania

 1. Distributed collection of environmental data using IoT technology / aut. Juraj Ďuďák, Peter Fabo, Gabriel Gašpar, Michal Kuba, Anna Buchholcerová
  Ďuďák Juraj ; 066000  Fabo Peter Gašpar Gabriel ; 066000 Kuba Michal Buchholcerová Anna
  Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0 : . S. 95-103
  internet of things sensors data collection data processing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications / aut. Juraj Dudák, Gabriel Gašpar, Štefan Šedivý, Peter Fabo, Ľubomír Pepucha, Pavol Tanuška
  Dudák Juraj  Gašpar Gabriel ; 066000 Šedivý Štefan Fabo Peter Pepucha Ľubomír Tanuška Pavol ; 066000
  IEEE Sensors Journal . Vol. 19, iss. 1 (2019), s. 378-390
  Communication protocols sensory systems securing communication
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F4xfsx1VKjcT1Qb8WmI&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. ARM-Based Universal 1-Wire Module Solution / aut. Juraj Ďuďák, Pavol Tanuška, Gabriel Gašpar, Peter Fabo
  Ďuďák Juraj ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 Gašpar Gabriel ; 066000 Fabo Peter
  Journal of Sensors . Vol. 2018, Ar. ID 5268247 (2018), [16] s.
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E6UJUUFkTELaUV7S5Ld&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Použitie blokového grafického programovacieho prostredia pse pre demonštráciu riešenia diferenčných rovníc / aut. Peter Fabo, Soňa Pavlíková
  Fabo Peter  Pavlíková Soňa ; C7270
  Matematika, informační technologie a aplikované vědy 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Interactive school experiments in the PSE graphical environment / aut. Peter Fabo, Soňa Pavlíková
  Fabo Peter  Pavlíková Soňa ; C7270
  Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015 : . CD-ROM, s. 67-77
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Prevádzka solárnych kolektorov s hydraulickým systémom typu drain-back / aut. Gabriel Gašpar, Peter Fabo
  Gašpar Gabriel ; M6000  Fabo Peter
  MMK 2015. 6. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : . online, s. 2041-2050
  solárny ohrev drain-back riadenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Riadenie interaktívnych školských experimentov v grafickom prostredí PSE / aut. Peter Fabo, Soňa Pavlíková
  Fabo Peter  Pavlíková Soňa ; C7270
  Matematika, informační technologie a aplikované vědy 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. PySimEd - Universal framework for visual programming / aut. Peter Fabo, Gabriel Gašpar
  Fabo Peter  Gašpar Gabriel ; M6000
  16th Mechatronika 2014 : . CD-ROM, s. 560-563
  FRAMEWORK programming
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Measurement of Forces in the Cable Stays of the Apollo Bridge
  Fabo Peter  Jaroševič Andrej Chandoga Milan ; V110
  Proceedings of the 2nd fib Congress : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok