Výsledky vyhľadávania

 1. Farba v architektúre : reminiscencie a súčasnosť / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Remeslo, umenie, dizajn : . Roč. 20, č. 2 (2019), s. 52-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. When colour is more than pigments - the challenges of restoring architectural colour scheme / aut. Andrea Urlandová, Eva Šperka
  Urlandová Andrea ; 053130  Šperka Eva ; 053130
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 32-33
  článok zo zborníka
  AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia / aut. Bialoblocka Karolina, Andrea Urlandová
  Bialoblocka Karolina  Urlandová Andrea ; 053130
  Czasopismo techniczne = Technical Transactions . Vol. 6, (2019), s. 17-36
  http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-6/art/14369/
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. New Colour "Editions" of Urban Space in Post-Socialist Societies / aut. Yulia A Griber, Andrea Urlandová
  Griber Yulia A.  Urlandová Andrea ; 053130
  Óbuda University e-Bulletin . Vol. 8, Iss. 2 (2018), s. 9-12
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Does colour in healthcare facilities deserve to be a marginalised topic? / aut. Cejpková Silvia, Andrea Urlandová
  Cejpková Silvia ; 053130  Urlandová Andrea ; 053130
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 50-52
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. From Intuitive to Conceptual Approaches in Architectural Colour Design Training / aut. Andrea Urlandová, Jana Vinárčiková
  Urlandová Andrea ; 053130  Vinárčiková Jana ; 055150
  Colour Culture Science / . S. 137-145 [1,08 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 7. Farebnosť architektúry vo vzťahu ku krajinnému kontextu / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Arch : . Roč. 22, č. 4 (2017), s. 64-67
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Pre-project preparatory verification studies as a suitable training model for built heritage restoration courses - example of modernisation of 20th century architecture / aut. Beata Polomová, Magdaléna Kvasnicová, Andrea Urlandová, Eva Šperka
  Polomová Beata ; 053130  Kvasnicová Magdaléna Urlandová Andrea ; 053130 Šperka Eva ; A3130
  Architecture in Perspective 2017 : . S. 218-225
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (3) - článok
  článok

  článok

 9. Interiérový dizajn / ed. Jana Vinárčiková, Peter Daniel, Michal C. Hronský, Silvia Husárová, Branislav Jelenčík, Dušan Kočlík, Veronika Kotradyová, Markéta Kučerová, Katarína Morávková, Ivan Petelen, Igor Salcer, Andrea Urlandová, Jana Vinárčiková ; rec. Jiří Šindlar, Petr Brunecký, Juraj Veselovský
  Vinárčiková Jana ; 055150 (ed.)  Daniel Peter ; 055150 Hronský Michal C. ; 055150 Husárová Silvia ; 055150 Jelenčík Branislav ; 059190 Kočlík Dušan ; 055150 Kotradyová Veronika ; 055150 Kučerová Markéta ; 055150 Morávková Katarína ; 055150 Petelen Ivan ; 055150 Salcer Igor ; 055150 Urlandová Andrea ; 053130 Vinárčiková Jana ; 055150 Šindlar Jiří (rec.) Brunecký Petr (rec.) Veselovský Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 325 s. [34,7 AH]
  ISBN 978-80-227-4750-9
  interiér výrazové prostriedky farba a dizajn nábytok pracovné prostredie autorské právo bytový interiér osvetlenie interiérové prvky
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2130
  kniha

  kniha

 10. Nová farebná identita budov pri obnove - príčinné súvislosti zmien a princípy riešenia / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Zborník odborných referátov z 23. odbornej konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb: Obnova budov v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby / . S. 27-29
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok