Výsledky vyhľadávania

 1. When colour is more than pigments - the challenges of restoring architectural colour schemes / aut. Andrea Urlandová, Eva Šperka
  Urlandová Andrea ; 053130  Šperka Eva ; 053130
  Proceedings of the 7th Interdisciplinary ALMA Conference : . S. 71-80
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Význam záchrany historických, autentických umelecko a stavebno-remeselných výrobkov / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Škola tradičných stavebných remesiel : . S. 15-17
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. K otázkam farebnosti historických fasád / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Škola tradičných stavebných remesiel : . S. 23-25
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Využitie výskumu farebnosti / aut. Andrea Urlandová, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Urlandová Andrea ; 053130  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049000
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 sp.iss. (2020), s. 9
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Farba v architektúre : reminiscencie a súčasnosť / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Remeslo, umenie, dizajn : . Roč. 20, č. 2 (2019), s. 52-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia / aut. Bialoblocka Karolina, Andrea Urlandová
  Bialoblocka Karolina  Urlandová Andrea ; 053130
  Czasopismo techniczne = Technical Transactions . Vol. 6, (2019), s. 17-36
  http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-6/art/14369/
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Farba fasád ako nositeľ identity - k metodike prístupu / aut. Andrea Urlandová, Bialoblocka Karolina
  Urlandová Andrea ; 053130  Bialoblocka Karolina
  Zdravé domy - Interiér 2019 - Identita SK : zborník z medzinárodnej konferencie = Healthy houses - Interior 2019 - Identity SK . S.80-84
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. When colour is more than pigments - the challenges of restoring architectural colour scheme / aut. Andrea Urlandová, Eva Šperka
  Urlandová Andrea ; 053130  Šperka Eva ; 053130
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 32-33
  článok zo zborníka
  AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. New Colour "Editions" of Urban Space in Post-Socialist Societies / aut. Yulia A Griber, Andrea Urlandová
  Griber Yulia A.  Urlandová Andrea ; 053130
  Óbuda University e-Bulletin . Vol. 8, Iss. 2 (2018), s. 9-12
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Does colour in healthcare facilities deserve to be a marginalised topic? / aut. Cejpková Silvia, Andrea Urlandová
  Cejpková Silvia ; 053130  Urlandová Andrea ; 053130
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 50-52
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok