Výsledky vyhľadávania

 1. Farba v architektúre : reminiscencie a súčasnosť / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Remeslo, umenie, dizajn : . Roč. 20, č. 2 (2019), s. 52-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia / aut. Bialoblocka Karolina, Andrea Urlandová
  Bialoblocka Karolina  Urlandová Andrea ; 053130
  Czasopismo techniczne = Technical Transactions . Vol. 6, (2019), s. 17-36
  http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-6/art/14369/
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. New Colour "Editions" of Urban Space in Post-Socialist Societies / aut. Yulia A Griber, Andrea Urlandová
  Griber Yulia A.  Urlandová Andrea ; 053130
  Óbuda University e-Bulletin . Vol. 8, Iss. 2 (2018), s. 9-12
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Does colour in healthcare facilities deserve to be a marginalised topic? / aut. Cejpková Silvia, Andrea Urlandová
  Cejpková Silvia ; 053130  Urlandová Andrea ; 053130
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 50-52
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. From Intuitive to Conceptual Approaches in Architectural Colour Design Training / aut. Andrea Urlandová, Jana Vinárčiková
  Urlandová Andrea ; 053130  Vinárčiková Jana ; 055150
  Colour Culture Science / . S. 137-145 [1,08 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Interiérový dizajn / ed. Jana Vinárčiková, Peter Daniel, Michal C. Hronský, Silvia Husárová, Branislav Jelenčík, Dušan Kočlík, Veronika Kotradyová, Markéta Kučerová, Katarína Morávková, Ivan Petelen, Igor Salcer, Andrea Urlandová, Jana Vinárčiková ; rec. Jiří Šindlar, Petr Brunecký, Juraj Veselovský
  Vinárčiková Jana ; 055150 (ed.)  Daniel Peter ; 055150 Hronský Michal C. ; 055150 Husárová Silvia ; 055150 Jelenčík Branislav ; 059190 Kočlík Dušan ; 055150 Kotradyová Veronika ; 055150 Kučerová Markéta ; 055150 Morávková Katarína ; 055150 Petelen Ivan ; 055150 Salcer Igor ; 055150 Urlandová Andrea ; 053130 Vinárčiková Jana ; 055150 Šindlar Jiří (rec.) Brunecký Petr (rec.) Veselovský Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 325 s. [34,7 AH]
  ISBN 978-80-227-4750-9
  interiér výrazové prostriedky farba a dizajn nábytok pracovné prostredie autorské právo bytový interiér osvetlenie interiérové prvky
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR5100
  kniha

  kniha

 7. Farebnosť architektúry vo vzťahu ku krajinnému kontextu / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Arch : . Roč. 22, č. 4 (2017), s. 64-67
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Pre-project preparatory verification studies as a suitable training model for built heritage restoration courses - example of modernisation of 20th century architecture / aut. Beata Polomová, Magdaléna Kvasnicová, Andrea Urlandová, Eva Šperka
  Polomová Beata ; 053130  Kvasnicová Magdaléna Urlandová Andrea ; 053130 Šperka Eva ; A3130
  Architecture in Perspective 2017 : . S. 218-225
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (3) - článok
  článok

  článok

 9. Nová farebná identita budov pri obnove - príčinné súvislosti zmien a princípy riešenia / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Zborník odborných referátov z 23. odbornej konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb: Obnova budov v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby / . S. 27-29
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. "Color authenticity" of oak wood in cases of intentional colouring / aut. Veronika Kotradyová, Andrea Urlandová, Jana Kučerová
  Kotradyová Veronika ; 055150  Urlandová Andrea ; 053130 Kučerová Jana ; 055150
  Proceedings of the "Eco-efficient resource wood with special focus on hardwoods" in conjunction with the "Conference of Climate protection through forestry, renewable materials, smart technologies and environmental education" and with the "COST Action FP1407 Workshop" : . S. 61-62
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok