Výsledky vyhľadávania

 1. Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčný objekt Hubeného
  Ružičová Veronika ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146510
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Stavebno-technologický projekt: Bytový dom u Slovanky
  Kurcsíková Kitti ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152138
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Baliga František ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153099
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Usage Analysis of the Information Systems for Valuation of the Construction Output
  Ellingerová Helena ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270 Piatka Jaroslav ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 349-355
  costs information system individual calculation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Viackriteriálna optimalizácia výberu nízkonákladových bytových domov z technologicko-ekonomického hľadiska
  Ščepka Miroslav ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103466
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Metodika pre výber nízkonákladových bytových domov : technologicko - ekonomické hľadisko
  Ščepka Miroslav ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (rec.) Mikolaj Ján (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2019 . - 87 s.
  ISBN 978-80-263-1543-8
  metodika výberu nízkonákladové bývanie vývojový diagram
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Construction industry is capable of transformation
  Jankovichová Eva ; 010270 
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 7-11
  inovatívne technológie digitalizácia stratégia a inovácia modelu
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Predpoklady etického rozvoja stavebnej firmy
  Jankovichová Eva ; 010270  Ďubek Silvia ; 010270 Shawkat Sabah (rec.) (rec.) Šindler Jakub
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2019 . - 96 s.
  ISBN 978-80-263-1551-3
  etický program ethics program etický kódex spoločenská zodpovednosť podnikania
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 9. Technology changes and the need to acquire new skills in the construction sector
  Jankovichová Eva ; 010270 
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 88-93
  technologické zmeny technology changes nové zručnosti new skills potreby stavebnej praxe needs of construction practice
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Key competencies and skills for construction business industry
  Jankovichová Eva ; 010270  Ďubek Silvia ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 2 (2019), online, s. 36-41
  knowledge management key competencies and skills smart hiring qualification needs
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok