Výsledky vyhľadávania

 1. Theoretical linking of intelligent technologies and production processes / Ján Závadský, Zuzana Závadská
  Závadský Ján  Závadská Zuzana
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 124-130
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 2. Growth potential of the selected intelligent technologies applied in Slovak industrial plants / Ján Závadský, Zuzana Závadská, Mária Sirotiaková
  Závadský Ján  Závadská Zuzana Sirotiaková Mária
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 18-21
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 3. Risk management in organizational innovations / Ján Závadský, Mária Kožárová, Lenka Veselovská
  Závadský Ján  Kožárová Mária Veselovská Lenka
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 143-148
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Inovácia pre spoločnosť: nová vízia / aut. Jaroslav Šmíd ; rec. Oliver Moravčík, Peter Sakál, Ján Závadský
  Šmíd Jaroslav  Moravčík Oliver ; 901010 (rec.) Sakál Peter ; 064000 (rec.) Závadský Ján (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : SP Synergia, 2015 . - 136 s.
  ISBN 978-80-972110-1-1
  inovácia klastery
  http://www.nanosvet.sk/inovacia_pre_spolocnost/Nova_vizia.pdf
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Analysis of mathematical programming applications in practice / Lenka Veselovská, Ján Závadský
  Veselovská Lenka  Závadský Ján
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii: materialy 15 Meždunarodnoj naučnoj konferencii, 22 - 24. 10.2015, Ufa, Krasnousoľsk. Tom 2. . S. 59-63
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Výstupy procesne orientovaného auditu ľudských zdrojov z hľadiska trhu práce
  Závadský Ján  Závadská Zuzana Veselovská Lenka Vranová Lenka
  Koncepty udržateľnosti organizácií : . s.96-102
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Trendy v manažérstve kvality
  Šatanová Anna  Hekelová Edita ; J120 Závadský Ján Kučerová Marta ; M4000 Klementová Jarmila Šalgovičová Jarmila (rec.) Potkány Marek (rec.)
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 . - 184 s
  ISBN 978-80-228-2641-9
  manažérstvo kvality
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=293974
  monografia
  (1) - monografia
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha

 8. Koncepty udržateľnosti organizácií : Zborník vedeckých statí
  Sakál Peter  Závadský Ján (rec.) Sabol Ján (rec.)
  1. vyd.
  Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2014 . - 319 s
  ISBN 978-80-970458-6-9
  zborník (príspevkov)
  (15) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3020
  kniha

  kniha

 9. Výsledky projektu č. 037STU-4/2012 zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava / aut. Peter Sakál, Helena Fidlerová, Lukáš Jurík, Gabriela Hrdinová, Monika Šujaková, Ján Závadský, Zuzana Závadská, Lenka Veselovská
  Sakál Peter ; M4000  Fidlerová Helena ; M4000 Jurík Lukáš ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000 Šujaková Monika ; M4000 Závadský Ján Závadská Zuzana Veselovská Lenka
  Výkonnosť podniku . Roč. 4, č. 2 (2014), s. 41-58
  spoločensky zodpovedné podnikanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Integrácia procesného manažmentu do systému riadenia podniku / Zuzana Závadská, Ján Závadský
  Závadská Zuzana  Závadský Ján
  Bratislava Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave 2014
  ISBN 978-80-970684-3-1
  monografia
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (3) - článok
  kniha

  kniha