Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh poskytovania zamestnaneckých výhod s využitím Caffeteria systému v podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o., Trnava
  Svetlíková Zuzana  Černý Ivan (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  kolektívna zmluva zamestnanecké výhody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58248
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh motivačného systému zamestnancov v podniku AG FOIL Slovakia, s.r.o. Veselé
  Sýkorová Darina  Černý Ivan (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia motivačný systém zamestnanecké výhody incentive system motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58133
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku HANSOL LCD Slovakia s. r. o. Voderady = The improvements of the system of obtaining and selection of the employees in company HANSOL LCD Slovakia s. r. o. Voderady : Diplomová práca
  Sýkorová Dagmar  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 86 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment zamestnanci získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh projektu na znižovanie fluktuácie zamestnancov v priemyselných podnikoch = Project design for fluctuation decreasing in industrial companies : Diplomová práca
  Gazdačková Ružena  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 73 s Príloha, 1 CD-ROM
  personálny manažment fluktuácia motivácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov = Proposal for improving the system of employees remuneration : Diplomová práca
  Tóthová Agáta  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov projektový manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému na zvýšenie efektívnosti vedenia ľudí v procese zavádzania zmien = System Proposal for Increased Leadership Effectivity in Changes Implementation Process : Diplomová práca
  Moncmanová Adriana  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 94 s príl., 1 CD-ROM
  manažment zmien manažérska komunikácia vnútropodniková komunikácia motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zlepšenie firemnej kultúry ako nástroja motivácie zamestnancov v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. = Company culture increasing - the tool of SLOVNAFT employees motivation : Diplomová práca
  Holienčinová Gabriela  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 84 s 1 CD-ROM
  firemná kultúra motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Získavanie finančných zdrojov na financovanie investičných projektov v spoločnosti AR s.r.o. = Acquisition of financial sourses for financing of investment projects in company AR s.r.o. : Diplomová práca
  Fuzyová Erika  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  financovanie podniku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Riadenie ľudských zdrojov so zameraním na prijímanie, uvoľňovanie a sociálny rozvoj zamestnancov = Management of human resources focused to recruitment, dismission and social development of employees : Diplomová práca
  Kozarcová Bibiana  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD-ROM
  ľudské zdroje personálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh systému na zvýšenie efektívnosti riadenia ľudských zdrojov v procese zavádzania zmien : Diplomová práca
  Počiatek Dušan  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 73 s príl., 1 CD-ROM
  ľudské zdroje personálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha