Výsledky vyhľadávania

 1. Hydrológia urbanizovaných území
  Sztruhár Daniel  Sokáč Marek ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 192 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2220-0
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF9100
  kniha

  kniha

 2. Upgrade of Water and Sewerage Facilities in Slovakia to Achieve Compliance with Major EU Directives
  Sztruhár Daniel  Kriš Jozef ; V280
  Enhancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration . s.319 ? 330
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Možnosti regulácie a redukcie odtoku dažďových vôd z priemyselných areálov
  Sokáč Marek ; V280  Sztruhár Daniel
  36.konferencia vodohospodárov v priemysle : . s.107-116
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Transport znečistenia a jeho modelovanie na vybraných urbanizovaných povodiach na Slovensku
  Sokáč Marek ; V280  Sztruhár Daniel Markovič Andrej
  50 rokov KZDI : . s.57-63
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Urban drainage monitoring in Slovakia
  Sztruhár Daniel  Sokáč Marek ; V280
  50 rokov KZDI : . s.65-69
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Legislatíva SR v oblasti odvodnenia miest a obcí
  Sokáč Marek ; V280  Sztruhár Daniel
  Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí : . s.61-66
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Nová legislatíva v oblasti nakladania s odpadovými vodami na Slovensku.
  Sokáč Marek ; V280  Sztruhár Daniel
  Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002 : . s.231-236
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Návrh legislatívnej úpravy nakladania s vodami z povrchového odtoku
  Sokáč Marek ; V280  Sztruhár Daniel
  Odpadové vody 2002 : . s.34-41
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Comprehensive assessment of combined sewer overflows in Slovakia
  Sztruhár Daniel  Sokáč Marek ; V280 Holienčin Adrián Markovič Andrej
  Urban Water . Vol.4, Iss.3 (2002), s.237-243
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Využitie prostriedkov hydroinformatiky v mestskej hydrológii / aut. Marek Sokáč, Daniel Sztruhár, Peter Sinčák
  Sokáč Marek ; 010280  Sztruhár Daniel Sinčák Peter
  Bratislava: Katedra zdravotného inžinierstva STU v Bratislave a Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach, 1999 . - 305 s.
  ISBN 80-85330-64-4
  hydrológia odtok zo zrážok modely a metódy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha