Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti obrany proti príjmu a šíreniu spamov prostredníctvom elektronickej pošty
  Lendáč Ľuboš ; 036000  Vitázek Klement ; 036000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 45 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3181D6DAB1E91&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. SSL, DROWN útoky
  Janás Marek ; 035000  Vitázek Klement ; 036000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 36 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117748
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Návrh počítačovej siete LAN pre malú/strednú firmu
  Závody Lukáš ; 036000  Vitázek Klement ; 036000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 47 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123473
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Počítačový cluster pre zaistenie vysokej dostupnosti
  Matik Gabriel ; 035000  Vitázek Klement ; 036000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2017 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 34 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88682
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Automatizovaná výmena vzoriek pre analýzu pomocou Mössbauerovho spektrometra
  Karasz František ; 031000  Vitázek Klement ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 90 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131009
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. VPN, zraniteľnosti a zabezpečenie
  Grupač Richard ; 035000  Vitázek Klement ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 24 s., príl., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107141
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Experimentálne štúdium jadrovej štruktúry izotopov zlata
  Sedlák Matúš ; 036000  Vitázek Klement (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-FI . - 67 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111651
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Bezpečnosť bezdrôtových sietí štandardu IEEE 802.11
  Bús Štefan ; 035000  Vitázek Klement (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 31 s. DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77927
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Monitorovacia stanica rádioaktivity v oblasti Bratislava - Mlynská dolina
  Čajkovič Peter ; 035000  Vitázek Klement (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 73 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111811
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Výpočet príspevku malého úniku chladiva k frekvencii poškodenia aktívnej zóny reaktora
  Osuský Filip ; 036000  Vitázek Klement (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-EE . - 55 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111724
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha