Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a výroba modelov sústružníckych nožov ako výučbových pomôcok : Bakalárska práca
  Tóth Ľudovít  Siketová Katarína (škol.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 33 s., CD-ROM
  rezné nástroje model machine tools model výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47374
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv CAM stratégií na presnosť rozmeru a tvaru tvarových plôch
  Siketová Katarína ; M160  Pokorný Peter (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  finishing milling frézovanie CAM stratégie dokončovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55062
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. CAM stratégiák hatásai a bonyolult felületek megmunkálásánál
  Siketová Katarína ; M160 
  Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka XV. : . s.277-280
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. CAM strategies at milling of shaped surfaces
  Siketová Katarína ; M160  Kováč Martin ; M3000 Líška Ján ; M160 Pokorný Peter ; M3000
  International Doctoral Seminar 2010 : . s.453-459
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 5. Vplyv CAM stratégií na presnoť rozmeru a tvaru tvarových plôch = Influence of CAM strategies on the dimension and shape accuracy of shaped surfaces : Dizertačná práca
  Siketová Katarína ; M160  Pokorný Peter (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 114 s
  frézovanie CAM stratégie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh a voľba rezných parametrov pre výrobu formy
  Ragula Michal  Siketová Katarína (škol.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies mould plochy rezné podmienky formy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47129
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Voľba CAM stratégií pri frézovaní tvarovej plochy
  Gombár Róbert  Siketová Katarína (škol.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies parametre
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52986
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vplyv CAM stratégií na drsnosť povrchu frézovanej plochy
  Královič Peter  Siketová Katarína (škol.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27243
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Príspevok k stanoveniu drsnosti obrobenej plochy pri superfinišovaní
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Líška Ján ; M160 Siketová Katarína ; M160
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 9, č. 1 (2010), s.12-18
  superfinišovanie drsnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Porovnanie CAM softvérov prostredníctvom výroby navrhnutej tvarovej plochy
  Mucska Denis  Siketová Katarína (škol.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies frézovanie výrobok product
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52518
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha