Výsledky vyhľadávania

 1. Voľba sústavy motivátorov pre zabezpečenie efektívnosti manažérstva ľudských zdrojov : dizertačná práca
  Ondrušková Otília ; M190  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 139 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management Management motivation efficiency motivácia ľudské zdroje efektívnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63778
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Innovation in the automotive sector
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Ondrušková Otília ; M190
  Innovation development in the automotive sector : . s.47-51
  innovation investment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využívaní CRM v průmyslových podnicích v Slovenské Republice
  Vičíková Jaroslava ; M190  Chatrnúchová Lucia ; M4000 Ondrušková Otília ; M190
  Quaere 2011 : . s.597-602
  customer relationship
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Innovation in the automotive sector
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Ondrušková Otília ; M190
  Autoclusters - Students competitions on "Innovation in the automotive sector" 2011 . , s.1-5
  innovation investment
  iný typ
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Complex evaluation of investment efficiency
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Ondrušková Otília ; M190 Sablik Jozef ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.1085-1086
  investment expertise investment development
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Socio-ekonomická analýza ako nástroj hodnotenia investícií
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Ondrušková Otília ; M190 Sablik Jozef ; M4000
  Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : . s.1-6
  socio-ekonomická analýza investície TUR
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Spokojnosť zamestnancov podporovaná benefitmi
  Ondrušková Otília ; M190  Chatrnúchová Lucia ; M4000 Sablik Jozef ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.27-29
  zamestnanec motivácia spokojnosť zamestnancov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investícií
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Ondrušková Otília ; M190 Sablik Jozef ; M4000
  Pokrokové priemyselné inžinierstvo - InvEnt 2010 : . s.164-167
  efektívnosť výroby sociálna efektívnosť
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Vplyv spoločensky zodpovedného podnikania na investičný rozvoj podniku
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Ondrušková Otília ; M190 Sablik Jozef ; M4000
  In Look Days 2010 : . s.[9]
  inovácie efektívnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The working environment for expatriates
  Ondrušková Otília ; M190  Chatrnúchová Lucia ; M4000 Sablik Jozef ; M4000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.86-89
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok