Výsledky vyhľadávania

 1. Sledovanie zmien stavu aeróbnej vytrvalosti hráča tenisu v priebehu súťažného obdobia
  Gálik Karol ; M340 
  Vedecké práce 2010. Research papers 2010 : . s.16-21
  kondičná príprava aeróbna vytrvalosť
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Špecifické úlohy v kondičnej príprave mladého tenistu
  Gálik Karol ; M340 
  Vedecké práce 2010. Research papers 2010 : . s.11-15
  kondičná príprava tréningový proces tenis
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (3) - článok
  článok

  článok

 3. Monitoring the changes in the aerobical endurance state of a tennis player during the season
  Gálik Karol ; M340 
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Stratégia plánovania dlhodobej individuálnej prípravy vrcholového hráča tenisu
  Gálik Karol ; M340 
  SCHOLA 2009 : . s.94-97
  tenis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Metódy faktorovej analýzy aplikované pri určovaní štruktúry tenisového výkonu
  Gálik Karol ; M340 
  Vedecké práce 2009. Research papers 2009 : . s.46-50
  športový výkon zápasová štatistika
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Smerovanie tréningovej prípravy profesionálnych hráčov v tenisovo vyspelých krajinách
  Gálik Karol ; M340 
  Vedecké práce 2009. Research papers 2009 : . s.51-55
  tenis športová príprava tréningový proces
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Psychologický aspekt v integrovanom programe prípravy vrcholového hráča tenisu
  Gálik Karol ; M340 
  Sport a kvalita života 2009. Sport and quality of life 2009 :
  tenis športový výkon
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Adaptácia v tenise
  Gálik Karol ; M340 
  XXX
  článok

  článok

 9. Využitie metód zhlukovej analýzy pri skvalitňovaní tréningového programu v tenise
  Gálik Karol ; M340 
  Vedecké práce na podporu projektov Vega : . s.42-46
  tenis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Pohyb a zdravie vo vzájomnej interakcii
  Gálik Karol ; M340 
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.33-37
  pohyb zdravie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok