Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zefektívnenia systému riadenia a správy pohľadávok v spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa
  Šimlaštík Marek ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management pohľadávky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99180
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie spracovania reportingu v podniku vo vzťahu k riadeniu ekonomickej a finančnej činnosti
  Vasová Tímea ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management reporting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89098
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení pre zlepšenie kontrolingu v podniku Duslo, a.s. Šaľa
  Simonicsová Silvia  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management controlling controlling costs kontroling náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90629
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Finančná analýza podniku ako informačný zdroj v procese ohodnocovania podniku
  Kohút Jozef ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial analysis finančná analýza pomerové ukazovatele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79450
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Podnikové hospodárstvo I. [elektronický zdroj] : Návody na cvičenia
  Bestvinová Viera ; M4000  Černá Ľubica ; M4000 Jánošíková Slávka ; M4000 Babčanová Dagmar ; M4000 Rybanský Rudolf (rec.) ; M4000 Šimunková Ivana (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2013 . - 178 s., CD-ROM
  ISBN 978-80-8096-183-1
  podnikové hospodárstvo
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Riadenie pohľadávok podniku
  Mahajová Mária ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 57s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66385
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Hodnotenie finančnej situácie priemyselného podniku
  Hudáková Daniela ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 63 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial analysis finančná analýza finančné ukazovatele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71190
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Finančno - ekonomická analýza podniku
  Šimlaštík Marek ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 68s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93153
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh tvorby kompetenčného modelu vo vybranom podniku
  Hupková Alena  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 73 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80113
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Systém riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku
  Marcinek Ján ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management claims pohľadávky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66120
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha