Výsledky vyhľadávania

 1. The use of the cloud-based open learning and research platform to support collaboration in virtual teams / aut. Valerii Bykov, Dariusz Mikulowski, Oliver Moravčík, Štefan Svetský, Mariya Shyshkina
  Bykov Valerii  Mikulowski Dariusz Moravčík Oliver ; 067000 Svetský Štefan Shyshkina Mariya
  Information technologies and learning tools . Vol. 76, no. 2 (2020), s. 304-320
  Cloud computing cloud-based learning environment cloud services open science collaboration
  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3706
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018 : . S. 950-961
  Digital technology educational software educational technology
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02686-8_71
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055913960&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=68b2702831cdf2de57bc7abba35c64d3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288047338100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  Transactions on Engineering Technologies . online, s. 203-216
  computer applications human knowledge processing personal informatics
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-0746-1_16.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík, Pavol Tanuška, Zuzana Červeňanská
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000 Tanuška Pavol ; 066000 Červeňanská Zuzana ; 066000
  The Challenges of the Digital Transformation in Education . S. 46-57
  educational technology knowledge transmission life-long learning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Úspešný IT workshop / aut. Štefan Svetský
  Svetský Štefan ; 066000 
  Spektrum : . Roč. 25, č. 7 (2019), s. 16
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 6. Zapojenie systému na konverziu neštruktúrovaných dát na semištruktúrované dáta : prihláška úžitkového vzoru č. 75-2019, dátum podania prihlášky: 30.05.2019, stav: zverejnená prihláška úzitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPV SR č. 12/2019 aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/75-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. A universal paradigm for integrating IT into educational and knowledge-based processes / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  World Congress on Engineering and Computer Science 2019 : . S. 226-232
  educational software ICT for education cloud content management computers and education
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Modelling the IT Support of Knowledge Workers for Knowledge Management Processes / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík, Pavel Važan
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000 Važan Pavel ; 066000
  Proceedings of the 16th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning : . S. 331-339
  knowledge management knowledge representation tacit knowledge
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The IT support of knowledge managment and transmission within community of researchers / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík, Pavol Tanuška, Peter Sakál
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000 Tanuška Pavol ; 066000 Sakál Peter ; 064000
  Proceedings of the 15th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning . online, s. 312-318
  knowledge management knowledge software
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok