Výsledky vyhľadávania

 1. The ICT Design for Modern Education Technology and Applications / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík, Dariusz Mikulowski, Mariya P Shyshkina
  Svetský Štefan  Moravčík Oliver ; 067000 Mikulowski Dariusz Shyshkina Mariya P.
  Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2020, Volume 3. : . S. 281-291
  Technology Enhanced Learning technology education Education 4.0 Digitalization of teaching processes
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63092-8_19
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The Design of IT Support of Intellectual Capital: Examples from the KM-Practice / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík, Dariusz Mikulowski, Mariya P Shyshkina
  Svetský Štefan  Moravčík Oliver ; 067000 Mikulowski Dariusz Shyshkina Mariya P.
  ICICKM 2020 : . S. 354-362
  intellectual capital knowledge management knowledge management software tacit knowledge
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Projekt V4+ACARDC riešil digitalizáciu výučby vhodnú aj pre výučbu v podmienkach pandémie / Štefan Svetský
  Svetský Štefan 
  Spektrum : . Roč. 26, č. 1-2 (2020), s. 40-41
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Vybrané aspekty dizajnu informatických nástrojov na podporu manažérskych procesov monitorovania a merania faktorov pracovného prostredia v strojárskych prevádzkach / aut. Štefan Svetský, Alena Pauliková, Augustín Stareček, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan  Pauliková Alena ; 064000 Stareček Augustín ; 064000 Moravčík Oliver ; 067000
  Fórum manažéra : . Roč. 16, č. 2 (2020), s. 35-47
  IT podpora manažérske procesy výskumné projekty zdieľanie informácií
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. The use of the cloud-based open learning and research platform for collaboration in virtual teams / aut. Valerii Bykov, Dariusz Mikulowski, Oliver Moravčík, Štefan Svetský, Mariya Shyshkina
  Bykov Valerii  Mikulowski Dariusz Moravčík Oliver ; 067000 Svetský Štefan Shyshkina Mariya
  Information technologies and learning tools . Vol. 76, no. 2 (2020), s. 304-320
  Cloud computing cloud-based learning environment cloud services open science collaboration
  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3706
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Zapojenie systému na konverziu neštruktúrovaných dát na semištruktúrované dáta : prihláška úžitkového vzoru č. 75-2019, dátum podania prihlášky: 30.05.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPV SR č. 12/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8787, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2020 aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/75-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík, Pavol Tanuška, Zuzana Červeňanská
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000 Tanuška Pavol ; 066000 Červeňanská Zuzana ; 066000
  The Challenges of the Digital Transformation in Education . S. 46-57
  educational technology knowledge transmission life-long learning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  Transactions on Engineering Technologies . online, s. 203-216
  computer applications human knowledge processing personal informatics
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-0746-1_16.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018 : . S. 950-961
  Digital technology educational software educational technology
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02686-8_71
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055913960&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=68b2702831cdf2de57bc7abba35c64d3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%288047338100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Úspešný IT workshop / aut. Štefan Svetský
  Svetský Štefan ; 066000 
  Spektrum : . Roč. 25, č. 7 (2019), s. 16
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok