Výsledky vyhľadávania

 1. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea (ved. výsk. tímu) ; M4000  Čambál Miloš (člen výsk. tímu) ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka (člen výsk. tímu) ; M4000 Šujanová Jana (člen výsk. tímu) ; M4000 Vaňová Jaromíra (člen výsk. tímu) ; M4000 Makyšová Helena (člen výsk. tímu) ; M4000 Szabó Peter (člen výsk. tímu) ; M8700 Molnárová Dagmar (člen výsk. tímu) ; M190 Cagáňová Dagmar (člen výsk. tímu) ; M4000 Šefčíková Miriam (člen výsk. tímu) ; M4000 Baková Lucia (člen výsk. tímu) ; M4000 Školárová Zuzana (člen výsk. tímu) ; M4000 Campbell Jana (člen výsk. tímu) ; M190 Babeľová Ivana (člen výsk. tímu) ; M4000 Mišáková Barbora (člen výsk. tímu) ; M190 Seidlová Eva (člen výsk. tímu) ; M4000 Školárová Zuzana (člen výsk. tímu) ; M4000 Hoghová Katarína (člen výsk. tímu) ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (člen výsk. tímu) ; M190 Fleischhacker Peter (člen výsk. tímu) ; M4000 Tibenská Zuzana (člen výsk. tímu) ; M4000 Koltnerová Kristína (člen výsk. tímu) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Návrh modelu finančného manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky = Proposal of a model for financial management in small and medium sized industrial enterprises : Dizertačná práca
  Campbell Jana ; M190  Majtán Miroslav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 154 s autoreferát
  finančný manažment
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Financial strategy as a component of corporate strategy
  Campbell Jana ; M190 
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . s.10-13
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Strategický kontroling v marketingu a marketingová stratégia
  Bestvinová Viera ; M4000  Černá Ľubica ; M4000 Campbell Jana ; M190
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.9-13
  kontroling marketingová stratégia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. A comparison of small and medium sized enterprises in the USA and Slovakia, and the financial management practices in companies of this size
  Campbell Jana ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.21-25
  malé a stredné podniky finančný manažment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Sústava ukazovateľov ekologicky orientovaného kontrollingu pre fázu obstarávania, výroby a odbytu. Kennzahlensystem des ökologieorientierten Controlling für die Phase der Beschaffung, Produktion und des Vertriebs
  Bestvinová Viera ; M4000  Campbell Jana ; M190
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.17-23
  kontrolling obstarávanie výroba a odbyt
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok