Výsledky vyhľadávania

 1. Sociálne vzťahy v skupine detí : Záverečná práca
  Kantorová M.  Bajčík Viktor (konz.) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004
  MTF ; . - 49 s
  inžinierska pedagogika socializácia sociálne vzťahy
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Lehrfähigkeiten der Studenten. Learning skills of students
  Bajčík Viktor ; M  Kundrátová Mariana ; M220 Vašková Ľubica ; M220
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.46-53
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Learning styles
  Turek Ivan ; M220  Bajčík Viktor ; M
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.1409-1416
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Projekt Milénium a potreba zmeny kurikula pregraduálnej prípravy učiteľov. Project Milenium and the need of pregradual training of teachers curriculum change
  Bajčík Viktor ; M  Turek Ivan ; M220
  Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy : . s.139-143
  projekt Milénium príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zohľadňovanie kognitívnych štýlov a štýlov učenia v procese vzdelávania
  Wágner Róbert ; M220  Bajčík Viktor ; M
  Vzdelávanie dospelých . Roč. 5, č. 2 (2000), s.23-31
  vzdelávanie štýly učenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Kognitívno-emočný odraz faktorov pracovného prostredia pracovníkov v zdravotníctve
  Bajčík Viktor ; M 
  Zvládanie psychickej záťaže a stresu : . s.163-168
  pracovné prostredie pracovné zaťaženie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Porovnanie komplexného zaťaženia pracovníkov na kovacom lise LZK 4000 a 2500 s použitím matematického modelu
  Kapustová Mária ; M3000  Trubenová Jaroslava ; M110 Bajčík Viktor ; M
  CO-MAT-TECH 99 : . s.357-362
  zaťaženie telesné pracovné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Postoje pracovníkov MtF STU k činnosti fakulty vo vzťahu k ich akademickej hodnosti
  Bajčík Viktor ; M  Kundrátová Mariana ; M220
  CO-MAT-TECH 99 : . s.668-672
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Postoje pracovníkov MtF STU k vybraným oblastiam jej činnosti
  Bajčík Viktor ; M  Kundrátová Mariana ; M220 Rešetová Kvetoslava ; M9300
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.301-309
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Niektoré psychologické aspekty dištančného vzdelávania. Some psychological aspects of distance learning
  Bajčík Viktor ; M 
  SCHOLA 99. Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov : . s.7-12
  dištančné vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok