Výsledky vyhľadávania

 1. Inovácia návodov na laboratórne cvičenia na Katedre fyziky FEI STU v Bratislave
  Budinský Ján  Červeň Ivan ; E150 Ballo Peter ; E060
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít : . s.21-22
  kapitola(článok) z dokumentu
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Úvod do vysokoškolskej fyziky : Doplnok CD
  Ožvoldová Miroslava ; M210  Červeň Ivan ; E150 Budinský J. Červeň Ivan
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-Rom
  ISBN 80-227-2114-X
  fyzika-školy vysoké technické
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR
  Ožvoldová Miroslava ; M210  Ballo Peter ; E060 Červeň Ivan ; E150 Čerňanský Peter Krempaský Július ; E150 Jedinák D. Dillinger Juraj ; J160 Halusková Soňa ; J160 Laurinc Viliam ; C5280 Holá Oľga ; C5280 Fedorko Pavol ; C5280 Jančuška Igor ; M1000 Kvetan Karol ; M1000 Krajčovič Jozef ; M1000 Štubňa Igor ; M210 Beňo Miroslav ; M390 Budinský J.
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku : . s.182-188
  metodika výučby fyzika teaching metod physics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Introduction into engineering physics - a multimedia CD tool for students entering the slovak engineering universities
  Ožvoldová Miroslava ; M210  Čerňanský Peter Červeň Ivan ; E150 Budinský Ján Riedlmajer Robert ; M1000
  ICEER-2005 : . s.1-4
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Introduction into Engineering Physics - A Multimedia CD Tool for Students Entering the Slovak Engineering Universities
  Ožvoldová Miroslava  Čerňanský Peter Červeň Ivan ; E150 Budinský J. Riedlmajer R.
  ICEER-2005 : . s.nestr
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Úvod do vysokoškolskej fyziky - aplikácia ICT v technickom vzdelávaní. Introduction to the University Physics - Application of ICT in technical education
  Ožvoldová Miroslava ; M210  Červeň Ivan ; E150 Budinský Ján
  eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : . s.102-108
  fyzika-školy vysoké technické
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Fyzika I
  Ožvoldová Miroslava ; M210  Ballo Peter ; E060 Hlaváčová J. Laurinc Viliam ; C5280 Štubňa Igor Braciník Juraj Budinský Ján Dillinger Juraj ; J160 Holá Oľga ; C5280 Macáková Mária ; J160 Červeň Ivan Gibová Zuzana Halusková Soňa ; J160 Jamnický I. Krajčovič Jozef ; M1000 Sučáková Alena Kvetan Karol ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  2002
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha