Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Optical Scanner and Computed Tomography Scan Accuracy / aut. Michaela Kritikos, Ján Urminský, Ivan Buranský
  Kritikos Michaela ; 063200  Urminský Ján ; 063100 Buranský Ivan ; 063000
  Digitizing Production Systems : . S. 521-530
  Coordinate Measuring Machine optical scanner Computed tomography scan accuracy
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-90421-0_44
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Generatívne navrhovanie strojárskych súčiastok
  Hrbáček Lukáš ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148272
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Navrhovanie súčiastok z hľadiska aditívnej výroby
  Polakovič Vladimír ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148287
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh a výroba modelu pre presné odlievanie
  Špányi Marek ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148290
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Reverzné geometrické modelovanie
  Buranský Ivan ; 063000  (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.03.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82788
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv rýchlosti posuvu pri brúsení na kvalitu drážok rezných nástrojov
  Tomka Patrik ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157952
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv reverzného geometrického modelovania na geometrické parametre 3D CAD modelu
  Kanta Mário ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158034
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vodiace puzdro na čeľusťové skľučovadlá : prihláška úžitkového vzoru č. 153-2020, dátum podania prihlášky: 09.09.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 24.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2021, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 9257, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 28.7.2021, Vestník ÚPV SR č. 14/2021 / aut. Tomáš Vopát, Matúš Beňo, Ivan Buranský
  Vopát Tomáš ; 063200  Beňo Matúš ; 067000 Buranský Ivan ; 063000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/153-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Development of cutting edge radius size of solid carbide mills whenn drag finishing / aut. Boris Pätoprstý, Marek Vozár, Peter Pokorný, Tomáš Vopát, Ivan Buranský, Miroslav Zetek, Šárka Cajthamlová, Vít Laudát
  Pätoprstý Boris ; 063000  Vozár Marek ; 063000 Pokorný Peter ; 063200 Vopát Tomáš ; 063200 Buranský Ivan ; 063000 Zetek Miroslav Cajthamlová Šárka Laudát Vít
  Vehicle and Automotive Engineering 3 : . S. 95-100
  drag finishing cutting edge preparation milling tools
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-9529-5_8
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Determination of Fire Parameters of Polyamide 12 Powder for Additive Technologies / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Eva Buranská, Alica Pastierová, Peter Gogola, Ivan Buranský
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Buranská Eva ; 065200 Pastierová Alica ; 065000 Gogola Peter ; 061000 Buranský Ivan ; 063000
  Polymers . Vol. 13, iss. 17 (2021), s. 1-10
  dust explosion dust cloud polyamide 12 additive technologies
  https://www.mdpi.com/2073-4360/13/17/3014
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok