Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukcia rýpadiel určených pre extrémne pracovné podmienky
  IZRAEL Gregor ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 4, č. 11-12 (2009), s.24-25
  mobilný pracovný stroj rýpadlo mobile working machine
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Koncepčný návrh výškovo nastaviteľného rýchlo-montovateľného žeriava s nosnosťou 25 tm (Conceptual design of heigth adjustable self erecting crane with loading capacity 25 tm) [CD-ROM] : Diplomová práca
  LIZÁK Radovan ; J0030  Bukoveczky Juraj (xxx) ; J0030 Majtán Rastislav (konz.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 157 10× A0
  žeriav rýchlomontovateľný žeriav zdvíhací stroj crane self erecting crane lifting machine
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Analýza koncepcií mobilných pracovných strojov s teleskopickým výložníkom (Analyze of conceptions mobile industrial machines with telescopic boom) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Lucký Dávid ; J0030  Majtán Rastislav (xxx) ; J0030 Mazurkievič Izidor (konz.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 54 s
  manipulátor teleskopický výložník telescopic boom
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Stroje a zariadenia : pre 1. ročník učebného odboru mäsiar
  Gulan Ladislav ; J0030  Kožuch Igor ; J0030 Slovák Pavol ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : Expol pedagogika, 2008 . - 89 s
  ISBN 978-80-8091-123-2
  technické kreslenie spojovacie súčiastky technical drawing fastenings
  učebnica
  BCB - Učebnice pre základné a stredné školy
  Stroje a zariadenia

  kniha

 5. Metóda optimalizácie modulárneho riešenia teleskopického výložníka : Dizertačná práca
  Majtán Rastislav ; J0030  Gulan Ladislav (škol.) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 91 s 11
  optimalizácia genetický algoritmus optimisation mobile working machine
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 6. Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov : Etapa 05: Overenie medzných stavov základných stavebných modulov na základe zaťažovacích spektier typových technológií mobilných pracovných strojov
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Vereš Miroslav ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030 Ondruška Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 75 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 7. Numerická simulácia únosnosti konštrukcií v oblasti veľkých deformácií a plasticity materiálu s viactelesovým kontaktom : Etapa 06: Vytvorenie katalógu zaťažovacích charakteristík pre testovanie novovytvoreného systému
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 50 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 8. Modulárna koncepcia mobilných pracovných strojov
  Gulan Ladislav ; J130  Majtán Rastislav ; J130
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 2, č. 1 (2007), s.nestr.
  mobilný pracovný stroj modularita mobile working machine modularity
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Teleskopické manipulátory - vývoj a konštrukcia pracovných zariadení
  Gulan Ladislav ; J130  Majtán Rastislav ; J130 Mazurkievič Izidor ; J130
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 2, č. 3 (2007), s.14-16
  mobilný pracovný stroj modul Development mobile working machine
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Príspevok k procesu konštrukčného návrhu teleskopického výložníka mobilných pracovných strojov
  Majtán Rastislav ; J130  Bukoveczky Juraj ; J130 Gulan Ladislav ; J130
  Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov : . s.115-119
  mobilný pracovný stroj optimalizácia genetický algoritmus mobile working machine
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok