Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní
  Gazdík Peter ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144737
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh crash boxu pre monopost formula student
  Bachorec Peter ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136689
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Comparison of stiffness and strength of bicycle frame - steel, Al alloy
  Bakshi Sourav ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134618
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza príčin praskania lepených skiel
  Maťuga Ľubomír ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145326
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia
  Heško Juraj ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144795
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Silová a pevnostná analýza vybraných komponentov prívesu pre kontajnery
  Jurikovič Matúš ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136985
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Analýza úpravy rámu osobného automobilu
  Stročka Peter ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138241
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží
  Lorinc Ján ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 07.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145341
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Degradačné procesy v materiáloch plynových potrubí
  Ševčík Adam ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145278
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Torzná tuhosť rámu monopostu formula student
  Pös Matúš ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137309
  bakalárska práca
  kniha

  kniha