Výsledky vyhľadávania

 1. Measurement on the topcon CT60 non-contact optical tonometer and evaluation of measured data in teaching at university / aut. Jakub Palenčár, Jan Rybář, Rudolf Palenčár, Stanislav Ďuriš, Zuzana Peciarová
  Palenčár Jakub ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Palenčár Rudolf ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Peciarová Zuzana ; 020020
  MSM 2018 : . S. 62
  optical tonometer measurement očný tonometer meranie
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. Measurement on the topcon CT60 non-contact optical tonometer and evaluation of measured data in teaching at university / aut. Jakub Palenčár, Jan Rybář, Rudolf Palenčár, Stanislav Ďuriš, Zuzana Peciarová
  Palenčár Jakub ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Palenčár Rudolf ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Peciarová Zuzana ; 020020
  Mechatronics systems and materials 2018 . S. 020051-1 - 020051-7
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Application of Kaizen philosophy in the laboratory of measuring techniques / aut. Alexandra Javorská, Simona Klvačová, Jan Rybář, Zuzana Peciarová, Stanislav Ďuriš, Milan Kubiš
  Javorská Alexandra ; 020020  Klvačová Simona ; 020020 Rybář Jan ; 020020 Peciarová Zuzana ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Kubiš Milan ; 020020
  MMK 2017 : . S. 965-971, online
  filozofia Kaizen meracie prístroje Kaizen philosophy measuring instruments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh meracieho systému pre partikulárne látky
  Peciar Peter ; J0040  Peciarová Zuzana ; J0020
  Principia Cybernetica 2014 [elektronický zdroj] : . USB kľúč, s. 61-65
  partikulárne látky merací systém particular material measuring system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 5. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky : 1964-2014
  Kureková Eva (zost.) ; J0020  Hulkó Gabriel (zost.) ; J0020 Peciarová Zuzana (zost.) ; J0020
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 128 s
  ISBN 978-80-227-4202-3
  bibliografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 6. The measuring system with a ceramic membrane for particulate matter
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040 Peciar Marián ; J0040 Peciarová Zuzana ; J0020
  Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 738-745
  partikulárne látky merací systém Particulate matter measuring system
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Ochrana ovzdušia : Meranie a monitorovanie
  Peciar Marián ; J0040  Černecký Jozef Peciarová Zuzana ; J0020
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 136 s
  ISBN 978-80-227-3392-2
  ochrana ovzdušia monitorovanie air protection monitoring
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF19100
  MTF2100
  kniha

  kniha

 8. Analýza vybraných problémov merania distribučnej charakteristiky partikulárnych materiálov
  Jaššo Igor ; J180  Fekete Roman ; J180 Peciarová Zuzana ; J110
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  partikulárny materiál analýza aspektovo-orientovaná meranie analysis measurement particular material
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Integrovaný systém plánovania a manažérstva kvality
  Kureková Eva ; J110  Peciarová Zuzana ; J110
  Kvalita produkcie : . s.47-51
  IPQMS Taguchi DOE experimenty
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (2) - monografia
  (1) - tabuľky
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Measurement of flow rate, delivered amount of liquid and a flow velocity
  Peciarová Zuzana ; J110 
  Measurement in Technology : . s.339-359
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok