Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a optimalizácia samonosnej karosérie z kompozitného materiálu
  Kozel Damián ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 07.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144792
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu
  Brincko Branislav ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144753
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia
  Klíma Samuel ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152387
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Výpočet deformácií a montážnych síl tesniaceho profilu
  Tkáč Matúš ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145320
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach
  Števuliak Štefan ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145288
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla
  Medvecký Erik ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145286
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania karosérie
  Horák Daniel ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143486
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska
  Bielik Juraj ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144723
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Vplyv predpätia závesných lán na napäťovo deformačnú odozvu mosta
  Chmela Dávid ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153849
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Degradation mechanisms in the operation of pressured pipelines / aut. Martin Garan, Miroslav Šulko
  Garan Martin ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010
  ICSI 2019. The 3rd International Conference on Structural Integrity : . S. 514-519
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok