Výsledky vyhľadávania

 1. Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela
  Water Resources in Slovakia: Part 2 : . S. 287-306
  revitalization groundwater and surface water interaction water management cross-border project
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2017_227
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - výskumná správa
  článok

  článok

 2. Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170
  Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen : . S. 175-183
  numerical modelling pumping system flood protection
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním
  Baroková Dana ; 010170  Dušička Peter ; 010170 Glaus Peter (rec.) (rec.) Švec Martin
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019 . - 30 s.
  hladinový režim podzemných vôd matematický model lokalita Vodnej veže v Bratislave
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  hydraulické posúdenie Klátovské rameno zátvorný objekt numerické modelovanie ochranná hrádza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Jurík Ľuboš Rehák Štefan
  Hospodaření s vodou v krajině : . CD-ROM, [10] s.
  drainage system numerical modelling river branch system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Floods as phenomenon endangered lives and properties
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 1 (2019), s. 40-44
  flash flood flood hydraulic design measurements design data
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 13-21
  flood wave hydraulic simulation flood protection measures detention reservoir
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Prevention against flash floods in small catchments
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 435-442
  flash flood flood wave detention reservoir numerical modeling hydraulics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Determination of impact of groundwater pumping on water resources in adjacent area
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Čubanová Lea ; 010170
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 153-160
  pumping well system water resources aquifer parameters numerical modelling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Modeling of groundwater extraction from wells to control excessive water levels
  Shenga Zinaw Dingetu ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 13, No. 1 (2018), s. 125-136
  groundwater drawdown pumping well system transient simulation
  https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/606.2018.13.1.11
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok