Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum prúdenia podzemnej vody v povodňových situáciách
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133935
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Hydraulická abeceda : teoretická časť
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Čubanová Lea ; 010170 (rec.) Kelčík Stanislav (rec.) Gomboš Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 239 s.
  ISBN 978-80-227-5055-4
  podzemná voda hydraulika pórovité (medzizrnové) prostredie zvodnená vrstva (zvodnenec) filtrácia (priesak)
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Possibilities of design of flood protection measures in the catchment
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam Baroková Dana ; 010170
  6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 : . online, [10] s., art. no. 012010
  flood catchment water management measures
  https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/609/1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Uncertainties and estimates using input data for the flood protection of small foothill regions
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Orfánus Martin ; 010170 Danáčová Michaela ; 010160
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 363-369
  flood hydrograph gauging station precipitation foothill region
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Application of mathematical modelling of groundwater flow in the process of the construction of small hydropower plant
  Baroková Dana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Čubanová Lea ; 010170
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 433-439
  groundwater flow small hydropower plant numerical modelling TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Case study on groundwater flooding : the lower part of the Rye Island
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 1 (2020), s. 7-11
  flood hazard maps GMS groundwater flooding MODFLOW numerical modeling Rye Island
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Hydraulic assessment of the impacts of gate realization on groundwater regime
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Shenga Zinaw Dingetu ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 15, no. 3 (2020), s. 162-171
  flood protection dike hydraulic assessment Klátov River branch numerical simulation
  https://akjournals.com/view/journals/606/15/3/article-p162.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Complex proposal of flood protection measures for small municipalities in the area of Small Carpathians
  Čubanová Lea ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Bednárová Emília ; 010150 Baroková Dana ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [11] s., art. no. 042019
  flood flash floods flood protection measures Small Carphatians
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/4/042019
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Groundwater flooding on the lower part of the Rye Island
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Abstract book for the 16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 88
  GMS groundwater flooding MODFLOW numerical modelling
  https://issuu.com/pivanyi/docs/book_of_abstract_2020
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Assessment of the impact of proposed cut-off walls on ground-water level regime during extreme hydrological conditions
  Baroková Dana ; 010170  Červeňanská Michaela ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 21, č. 1 (2020), online, s. 113-122
  cut-off walls TRIWACO flood groundwater numerical simulations
  https://doi.org/10.31577/ahs-2020-0021.01.0014
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok