Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie vplyvu opevnenia koryta na tvorbu výmoľov pod haťou VD Hričov na výsekovom hydraulickom modeli
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 64, č. 1-2 (2021), s. 28-34
  výmoľ fyzikálny model vodné dielo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Evaluation of the impact of intake structure shapes based on flow homogeneity
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Juniorstav 2021 : . online, s. 475-480
  intake structures homogeneity of flow numerical modelling flow conditions
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analyzing the impact of intake structure on the flow at low pressure SHPP / aut. Lucia Bytčanková, Ján Rumann, Peter Dušička
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 1 (2021), s. 114-119
  článok z periodika
  článok

  článok

 4. Analyzing the impact of intake structure on the flow at low pressure SHPP
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 1 (2021), s. 114-119
  hydropower small hydropower plant intake structure numerical modeling flow homogeneity
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/1/article-p114.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Physical modeling of energy dissipation downstream the Hričov weir
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 1 (2020), s. 25-30
  energy dissipation Hričov water structure scour stilling basin physical hydraulic modeling
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Hydraulic modelling of riverbed embankment under the Hričov weir
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [9] s., art. no. 042044
  výmoľ scour tlmenie energie energy dissipation fyzikálne modelovanie physical modelling
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/4/042044
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. PIV measurements on a hydraulic model of a shaft intake of a SHPP
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Abstract book for the 16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 97
  shaft intake structures physical model flow velocity field PIV method
  https://issuu.com/pivanyi/docs/book_of_abstract_2020
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Investigation of scour development at the Hricov weir using photogrammetry
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Abstract book for the 16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 90
  scour energy dissipation photogrammetry 3D model
  https://issuu.com/pivanyi/docs/book_of_abstract_2020
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Fotogrametrické meranie pretvorenia modelu koryta Váhu pod haťou vodného diela Hričov
  Fraštia, Marek, ; 010140 Hideghéty, Andrej, ; 010140 Dušička, Peter, ; 010170 Rumann, Ján, ; 010170
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 25, č. 1 (2020), s. 10-14
  digitálna fotogrametria štruktúra z pohybu hydrotechnika
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144702
  diplomová práca
  kniha

  kniha