Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144702
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
  Böhmer Adrian ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146118
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc
  Skoncová Dagmara ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124988
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
  Chrachalová Kristína ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs
  Zachoval Zbyněk  Major Jakub Roušar Ladislav Rumann Ján ; 010170 Šulc Jan Jandora Jan
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Vol. 67, no.4 (2019), s. 329-338
  modular limit relative weir height full-width sharp-edged broad-crested weir submergence coefficient
  https://content.sciendo.com/view/journals/johh/67/4/article-p329.xml
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza vplyvu opevnenia koryta pod haťou VD Hričov na tvorbu výmoľov
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019 : . CD-ROM, [11] s.
  vývar výmoľ tlmenie energie Vodné dielo Hričov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Assessing the flow homogeneity in the intake of the Stará Ľubovňa small hydropower plant by the means of 2D numerical modelling
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 2 (2019), s. 12-16
  intake structure small hydro power plant flow velocity distribution homogeneity of flow
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Air entrainment and free surface modeling of fully turbulent flow near the broad-crested weirs
  Orfánus Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 3 (2019), s. 153-164
  broad-crested weir physical model computational fluid dynamics hybrid modelling hydraulic research
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.3.15
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Posúdenie prúdenia vo vtokovom objekte MVE Stará Ľubovňa
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137671
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Experimentálne porovnanie výpočtových metód pre stanovenie hydraulických strát v tlakových potrubiach
  Kremser Juraj ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117360
  bakalárska práca
  kniha

  kniha