Výsledky vyhľadávania

 1. Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému
  Junas Tomáš ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142029
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Učenie simulovaného agenta s pomocou hlbokého učenia posilňovaním
  Petričko Andrej ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142120
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
  Sádecký Šimon ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134958
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému
  Slonskyi Roman ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134969
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
  Šalko Matej ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134984
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Sumarizácia textu pomocou neurónových sietí
  Dolnák Michal ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145466
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Analýza sentimentu textu s použitím hlbokého učenia
  Domian Jakub ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151414
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí
  Madzik Lukáš ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153005
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Optimalizácia spotreby energie HVAC systémov s využitím neurónových sietí
  Majerech Juraj ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151451
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Detekcia emócií v texte pomocou hlbokých neurónových sietí
  Meňhert Lukáš ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145491
  diplomová práca
  kniha

  kniha