Výsledky vyhľadávania

 1. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráš Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Psychoacoustic Analysis of Railway Noise / aut. Ervin Lumnitzer, Beata Hricová
  Lumnitzer Ervin  Hricová Beata
  APABD 2018 : . S. 179-185
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Posudzovanie vplyvov vybraných fyzikálnych faktorov prostredia na pracovný výkon človeka / aut. Beata Hricová, Ervin Lumnitzer
  Hricová Beata  Lumnitzer Ervin
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 9, mimoriadne číslo - november (2018), s. 44-47
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. The Method for Products Evaluation / aut. Beata Hricová, Ervin Lumnitzer
  Hricová Beata  Lumnitzer Ervin
  APABD 2018 : . S. 123-127
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Inštitucionálna a právna podpora v oblasti štátnej pomoci / aut. Miroslav Rusko, Ervin Lumnitzer
  Rusko Miroslav ; 065200  Lumnitzer Ervin
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2016 : . S. 199-211
  štátna pomoc environment politika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stimulating innovation and investment in pro-environmentally oriented production and consumption / aut. Miroslav Rusko, Alena Manová, Ervin Lumnitzer, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; 065200  Manová Alena ; 041000 Lumnitzer Ervin Mikulová Monika ; 065000
  Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management . Vol. 4, No. 8 (2016), s. 51-57
  environment policy product
  http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2016_No8-Vo4_Journal-JEPSEM_p-51__Rusko_Manov%C3%A1_Lumnitzer_Mikulov%C3%A1__f4.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Akustika budov I : Stavebná a urbanistická akustika
  Tomašovič Peter ; 010180  Dlhý Dušan ; 010180 Buday Peter ; 010180 Zajac Jozef (rec.) Lumnitzer Ervin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 344 s.
  ISBN 978-80-227-4383-9
  akustika stavebná akustika stavebné konštrukcie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF7100
  kniha

  kniha

 8. Stroje a zariadenia pre ochranu životného prostredia I
  Lumnitzer Ervín  Šooš Ľubomír ; J0070 Moravec Marek
  1. vyd.
  Košice : TU v Košiciach, 2014 . - 143 s
  ISBN 978-80-553-1652-9
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 9. The use of simulation procedures for the management effectiveness of integrated production
  Fiľo Milan  Lumnitzer Ervín
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom XII, Fasc. 1 (2014), s.175-178
  článok z periodika
  (2) - článok
  článok

  článok