Výsledky vyhľadávania

 1. Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel / aut. Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky, Carmen Schmidtová, Ľudmila Zajacová
  Gulan Ladislav ; 020030  Bukoveczky Juraj ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030 Zajacová Ľudmila
  Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov : . S. 79-83
  rýpadlo excavator
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Aplication methodics determination of size classes of mobile working machines in limitation of the platform by modules optimalization
  Ondruška Juraj ; J0070  Gulan Ladislav ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030 Bukoveczky Juraj ; J0030
  ERIN . Roč. 3, č. 3 (2010), s.28-32
  modularity track excavator
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie zariadení a strojov, najmä mobilných pracovných strojov Číslo úžitkového vzoru: SK 5328, Dátum nadobudnutia: 27. 10. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine carrier
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie koeficientu finančnej efektívnosti modulárnych zostáv Číslo úžitkového vzoru: SK 5327, Dátum nadobudnutia: 27. 10. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj konštrukcia mobile working machine stucture
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Assessment of modular structures of mobile working machines via koefficient of financial effectivity
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030
  Machine Design : . s.127-130
  mobilný pracovný stroj miera modulárnosti mobile working machine modularity
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Vytváranie efektívnych modulárnych konštrukcií
  Gulan Ladislav ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.72-73
  modulárna konštrukcia flexibilita modular structure flexibility
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Kreovenie flexibilných modulárnych konštrukcií mobilných pracovných strojov
  Gulan Ladislav ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030
  Silnice a železnice . Roč. 4, č. 2: Príloha: Stavební a dopravní technika (2009), s.IV-VI
  modulárna konštrukcia flexibilita modular structure flexibility
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Rating of financial effectivity of modular design of mobile working machines
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030 Filípek Peter ; J0030
  2009
  Hungarian electronic journal od science [online] . HEJ Manuscript no.: MET-091205-A. (8.12. 2009) (2009), s.[6]
  modulárna konštrukcia flexibilita modular structure flexibility
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Determination of size sequence of group of hydraulic excavators
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Acta hydraulica et pneumatica . 2/2008 (2008), s.11-14
  mobilný pracovný stroj flexibilita mobile working machine excavator
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Determination of basic technological parameters of mobile working machines in modular structure
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Vol. 6, No. 2 (2008), s.85-88
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok