Výsledky vyhľadávania

 1. Evaluation of the positional deviation by calibration of CNC machines
  Peták Tomáš ; J0020  Benkó Peter ; J0020 Kureková Eva ; J0020
  Measurement 2013 : . s.331-334
  calibration positional deviation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh algoritmu pre vyhodnotenie parametrov CNC obrábacích strojov
  Benkó Peter ; J0020  Peták Tomáš ; J0020
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2013 [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.46-1/46-5
  kalibrácia CNC stroj calibration evaluation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Kalibrácia radarového hladinomera
  Brezovský Michal ; J  Benkó Peter (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  neistota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94940
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Projektové riadenie pre vývoj a výskum
  Ňaňo Ján ; J  Benkó Peter (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises smernica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85349
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Špecifikácia požiadaviek na kalibráciu číselníkových odchýlkomerov a výber vhodnej metódy kalibrácie.
  Mišúrová Veronika ; J  Benkó Peter (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises calibration Metrology metrológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85210
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Calibration of the length measuring machine
  Peták Tomáš ; J0020  Benkó Peter ; J0020
  MMA 2012 - Advanced production technologies : . s.163-166
  length measuring machine calibration
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Determination of accuracy and repeatability of positioning NC table axes
  Peták Tomáš ; J0020  Benkó Peter ; J0020
  Instruments and control : . s.71-82
  calibration uncertainty of measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. Straightness measurement of linear motion guides
  Benkó Peter ; J0020  Peták Tomáš ; J0020
  MMA 2012 - Advanced production technologies : . s.105-108
  length measuring machine calibration
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha