Výsledky vyhľadávania

 1. Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností radiálnych klzných ložísk : Číslo úžitkového vzoru: 6318 SK, Dátum oznámenia o zápise: 3.12. 2012, Vestník ÚPV SR č. 12/2012
  Olšiak Róbert ; J0040  Varchola Michal ; J0040 Knížat Branislav ; J0040 Ferenčák Jaromír ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok : Číslo úžitkového vzoru: 6329 SK, Dátum zápisu : 3.12. 2012, Vestník ÚPV SR č. 12/2012
  Olšiak Róbert ; J0040  Varchola Michal ; J0040 Knížat Branislav ; J0040 Ferenčák Jaromír ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha