Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza doby požiarnej odolnosti stien v závislosti od ich hrúbky
  Bellová Mária ; 010110 
  Betonárske dni 2016 : . S. 337-342
  kritériá pri požiarnom namáhaní minimálne hrúbky stien doba požiarnej odolnosti stien fire exposure criteria minimal thicknesses of walls time of fire classification
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Fire walls made from concrete and masonry - Barriers against a fire spreading
  Bellová Mária ; 010110 
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 408-419
  fire walls fire spreading fire resistance structural fire design požiarne steny šírenie požiaru požiarna odolnosť navrhovanie na účinky požiaru
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Návrh požiarnych betónových a murovaných stien - prevencia šírenia požiaru
  Bellová Mária ; V110 
  Statika stavieb 2015 : . S. 23-28
  overenie požiarnej odolnosti tabuľkové hodnoty výpočtové metódy fire resistance assessment tabulated data calculation methods
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Určenie návrhovej odolnosti murovaných prvkov
  Bellová Mária ; V110 
  Eurostav . Roč.20, č.1-2 (2014), s. 26-29
  design value of compressive strength eccentricity of applied load evolutional stage of masonry excentricita pôsobiaceho zaťaženia návrhová odolnosť murovaných prvkov v tlaku resistance of masonry members vývojové štádiá muriva
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Návrhová odolnosť murovaných prvkov podľa európskej normy
  Bellová Mária ; V110 
  Materiály pro stavbu . Roč. 20, č. 9 (2014), s. 44-46
  štádiá vývoja murovaných konštrukcií pevnosť muriva v tlaku parametre návrhovej odolnosti murovaných stien
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Zásady návrhu betónových a murovaných požiarnych stien
  Bellová Mária ; V110 
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . S. 317-322
  betónová požiarna stena murovaná požiarna stena návrh na účinky požiaru podľa tabuliek time of fire classification fire of structure fire design based on tabulated data
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  kniha

  kniha

 7. Určenie pevnosti muriva v tlaku podľa európskej normy
  Bellová Mária ; V110 
  Materiály pro stavbu . Roč. 20, č. 8 (2014), s. 54-56
  pevnosť murovacích prvkov v tlaku pevnosť malty v tlaku skupina murovacích prvkov
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Voľba materiálu murovaných stien z hľadiska ich požiarnej odolnosti
  Bellová Mária ; V110 
  Statika stavieb 2013 : . s.181-189
  doba požiarnej odolnosti fire safety of structure požiarna bezpečnosť stavby time of fire classification
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Návrh požiarnych stien ako prekážok šírenia požiaru
  Bellová Mária ; V110 
  Sanácia betónových konštrukcií : . s.103-108
  fire of a steel manufactory fire resistance fire walls požiar oceľovej výrobnej haly požiarna odolnosť požiarna stena
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Navrhovanie murovaných konštrukcií podľa Eurokódu 6
  Bellová Mária ; V110 
  Eurostav . Roč.19, č.11-12 (2013), s.68-71
  compossive strength of a masonry unit compressive strength of mortar design compressive strength of masonry Eurocode 6 Eurokód 6 návrhová pevnosť v tlaku muriva pevnosť malty na murovanie pevnosť murovacích prvkov v tlaku
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok