Výsledky vyhľadávania

 1. Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
  Jakubko Anna ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152047
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom Krabice - monolitická železobetónová konštrukcia
  Fodor Dávid ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158609
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Hotel - monolitická železobetónová konštrukcia
  Zacher Martin ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159035
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Discovery tower - monolitická železobetónová budova
  Šedivý Andrej ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159573
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Tvar interakčného diagramu betónového prierezu s GFRP výstužou
  Šenšelová Žaneta ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Eurostav : . Roč. 27, č. 6 (2021), s. 42-45
  interakčný diagram GFRP výstuž príspevok v tlaku pri GFRP výstuži interaction diagram GFRP reinforcement the compressive contribution of GFRP reinforcement
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Výbuch plynu v panelovom bytovom dome v Prešove
  Benko Vladimír ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Gramblička Štefan
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 21, č. 1 (2021), s. 64-68
  výbuch plynu panelový bytový dom technické informácie gas explosion panel blocks of flats technical information
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
  Hercogová Pavlína ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152473
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Železobetónová stropná konštrukcia budovy
  Hrablay Patrik ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143976
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Overenie zvyškovej životnosti auly SPU v Nitre
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 125-130
  zvyšková životnosť karbonatácia betónu betónová škrupina residual life carbonation of concrete concrete shell
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Experimentálna analýza dosky lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 318-325
  lokálne podopretá doska pretlačenie stenová podpera šmyková odolnosť flat slabs punching shear capacity
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok