Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie a optimalizácia sekundárneho chladenia ako systému s rozloženými parametrami pomocou seftvérového senzora / aut. Gabriel Hulkó, Karol Ondrejkovič, Pavol Buček, Cyril Belavý, Lukáš Bartalský
  Hulkó Gabriel ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020 Buček Pavol Belavý Cyril ; 020020 Bartalský Lukáš ; 020020
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 29-34
  odlievanie ocelí sekundárne chladenie continuous casting secondary cooling
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Využitie komerčného numerického výpočtového prostredia pre návrh konceptu virtuálnej oceliarne / aut. Pavol Buček, Karol Ondrejkovič, Gabriel Hulkó
  Buček Pavol  Ondrejkovič Karol ; 020020 Hulkó Gabriel ; 020020
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 23-28
  odlievanie ocelí termodynamická analýza continuous casting
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Utilizing industry-oriented finite element codes in the design of virtual steel mill concept / aut. Karol Ondrejkovič, Pavol Buček, Gabriel Hulkó
  Ondrejkovič Karol ; 020020  Buček Pavol Hulkó Gabriel ; 020020
  The 5th workshop on Mining, Mineral and Metal Processing : IFAC PapersOnLine, Vol. 51, iss. 21 . S. 313-316
  virtuálna oceliareň riadenie virtual steel mill control
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. On numerical modelling of multi-rifled tube drawing / aut. Peter Bella, Pavol Buček, Martin Ridzoň, Milan Mojžiš, Ľudovít Parilák
  Bella Peter  Buček Pavol Ridzoň Martin Mojžiš Milan ; 063000 Parilák Ľudovít
  Procedia Engineering . Vol. 207, International Conference on the Technology of Plasticity, ICTP 2017, 17-22 September 2017, Cambridge, United Kingdom (2017), s. 2382-2387
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85036667592&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=On+numerical+modelling+of+multi-rifled+tube+drawing&st2=&sid=6c739714174f341028b4bc43e8360fa1&sot=b&sdt=b&sl=66&s=TITLE-ABS-KEY%28On+numerical+modelling+of+multi-rifled+tube+drawing%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Software sensor as distributed parameter system for the control of secondary cooling in the continuous casting of steel / aut. Gabriel Hulkó, Karol Ondrejkovič, Pavol Buček, Michal Bartko
  Hulkó Gabriel ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020 Buček Pavol Bartko Michal ; 020020
  IFAC-PapersOnLine . Vol. 49, iss. 20 (2016), s. 49-54
  softvérový senzor SRP - systémy s rozloženými parametrami software sensor DPS-distributed parameter system
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Modeling and control of temperature field of continuously cast billet as Distributed Parameter System
  Buček Pavol ; J0020  Ondrejkovič Karol ; J0020 Tkáč Lukáš ; J0020 Hulkó Gabriel ; J0020
  METAL 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [6] s.
  SRP - systémy s rozloženými parametrami DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Control of temperature field of continuously cast billet as Distributed Parameter System
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol ; J0020 Pyszko René Hulkó Gabriel ; J0020
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, 9 s.
  plynulé liatie teplotné pole continuous casting temperature fields
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako sústav s rozloženými parametrami
  Buček Pavol ; J0020  Ondrejkovič Karol ; J0020 Noga Pavol ; J0020 Stanček Ladislav ; J280 Hulkó Gabriel ; J0020
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, 6 s.
  zlievanie zlievarenská forma teplotné pole casting DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Riadenie polohy tekutého jadra v procese plynulého odlievania ocele ako systému s rozloženými parametrami
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol ; J0020 Stanček Ladislav ; J280 Hulkó Gabriel ; J0020
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.203-210
  systém s rozloženými parametrami DPS-distributed parameter system casting odlievanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Control of Continuous Casting Processes as Distributed Parameter Systems
  Ondrejkovič Karol ; J0020  Buček Pavol ; J0020 Pyszko René Hulkó Gabriel ; J0020
  7th European Continuous Casting Conference : . s.[10]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok