Výsledky vyhľadávania

 1. Skúšky prototypov mobilných pracovných strojov
  Jánošík Ľudovít ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Stavební technika . Roč. 7, č. 6 (2008), s.10-11
  mobilný pracovný stroj trhacia sila mobile working machine breakout force
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Aktuálne perspektívy smerovania vývoja a výroby v oblasti mobilných pracovných strojov
  Gulan Ladislav ; J0030  Jánošík Ľudovít ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030 Ondruška Juraj ; J0030
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 3, č. 6 (2008), s.30-31
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine Development
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Analýza zaťažovacích stavov pre odhad životnosti
  Jánošík Ľudovít ; J0030 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  prevádzková životnosť analýza aspektovo-orientovaná life estimate
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Verifikácia základných technických parametrov mobilných pracovných strojov
  Jánošík Ľudovít ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Bukoveczky Juraj ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 3, č. 5 (2008), s.18-19
  mobilný pracovný stroj trhacia sila mobile working machine breakout force
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov : Etapa 05: Overenie medzných stavov základných stavebných modulov na základe zaťažovacích spektier typových technológií mobilných pracovných strojov
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Vereš Miroslav ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030 Ondruška Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 75 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 6. Využitie tenzometrických snímačov pri overovaní základných technických parametrov prototypov mobilných pracovných strojov
  Jánošík Ľudovít ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Bukoveczky Juraj ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030
  34. ročník mezinárodní konference Kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : . s.nestr.
  mobilný pracovný stroj trhacia sila mobile working machine breakout force
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Structure creation of flexible constructions of mobile working machines
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Vol. 6, No. 2 (2008), s.89-94
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Overenie a porovnanie rôznych typov kinematík nakladačov nosnostnej kategórie 2T
  Jánošík Ľudovít ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Bukoveczky Juraj ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Zdvihací zařízení v teorii a praxi . Č. 2 (2008), s.33-37
  nakladač trhacia sila loader breakout force
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Koncepčný návrh trávneho vertikutátora pre malo-traktor (Conceptual design of the hay verticutter for single-axle tractor engine) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Hanačík Daniel ; J0030  Jánošík Ľudovít (XXX) ; J0030 Jaššo Peter (konz.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 56 s
  trávna plsť vertikutácia rezný odpor thatch
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Koncepčná štúdia terénneho manipulátora (Conceptual study of terrain manipulator) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Šnupárek Vladislav ; J0030  Mazurkievič Izidor (XXX) ; J0030 Jánošík Ľudovít (konz.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 54 s
  teleskopický manipulátor telescopic handler
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha