Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne perspektívy smerovania vývoja a výroby v oblasti mobilných pracovných strojov
  Gulan Ladislav ; J0030  Jánošík Ľudovít ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030 Ondruška Juraj ; J0030
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 3, č. 6 (2008), s.30-31
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine Development
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Skúšky prototypov mobilných pracovných strojov
  Jánošík Ľudovít ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Stavební technika . Roč. 7, č. 6 (2008), s.10-11
  mobilný pracovný stroj trhacia sila mobile working machine breakout force
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Overenie a porovnanie rôznych typov kinematík nakladačov nosnostnej kategórie 2T
  Jánošík Ľudovít ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Bukoveczky Juraj ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Zdvihací zařízení v teorii a praxi . Č. 2 (2008), s.33-37
  nakladač trhacia sila loader breakout force
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Koncepčná štúdia terénneho manipulátora (Conceptual study of terrain manipulator) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Šnupárek Vladislav ; J0030  Mazurkievič Izidor (xxx) ; J0030 Jánošík Ľudovít (konz.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 54 s
  teleskopický manipulátor telescopic handler
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Koncepčný návrh trávneho vertikutátora pre malo-traktor (Conceptual design of the hay verticutter for single-axle tractor engine) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Hanačík Daniel ; J0030  Jánošík Ľudovít (xxx) ; J0030 Jaššo Peter (konz.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 56 s
  trávna plsť vertikutácia rezný odpor thatch
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Overenie základných technických parametrov nakladača hmotnostnej kategórie 2t
  Jánošík Ľudovít ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Bukoveczky Juraj ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi : . s.57-62
  nakladač trhacia sila loader breakout force
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Využitie zaťažovacích spektier v procese návrhu zjednodušených skúšok stavebných strojov
  Jánošík Ľudovít ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 59, č. 3 (2008), s.163-174
  mobilný pracovný stroj loading spectrum zaťažovacie spektrum mobile working machine
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Determination of size sequence of group of hydraulic excavators
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Acta hydraulica et pneumatica . 2/2008 (2008), s.11-14
  mobilný pracovný stroj flexibilita mobile working machine excavator
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Analýza zaťažovacích stavov pre odhad životnosti
  Jánošík Ľudovít ; J0030 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  prevádzková životnosť analýza aspektovo-orientovaná life estimate
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Determination of basic technological parameters of mobile working machines in modular structure
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Vol. 6, No. 2 (2008), s.85-88
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok