Výsledky vyhľadávania

 1. Historický vývoj mesta a jeho komunikačnej siete
  Sánka Imrich ; V  Rakšányi Peter (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 985
  transport urbanism operation funkcia urbanizmus cestný prieťah zóna doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103599
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Plánovanie, projektovanie a stavba cestnej infraštruktúry (abstrakt)
  Štefunková Silvia ; V120  Rakšányi Peter ; V120
  Konferencia NITT SK 2013 : . s.30
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=275901
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Verejná osobná doprava ako faktor upokojovania dopravy (poster)
  Rakšányi Peter ; V120  Štefunková Silvia ; V120 Ondrovič Milan ; V120
  Verejná osobná doprava 2013 [elektronický zdroj] : . s.[1] s.
  dopravno-urbanistické riešenie integrated planning integrované plánovanie osobná doprava public transport transport urban solution
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276231
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Prognózy alebo scenáre rozvoja?
  Rakšányi Peter ; V120 
  XIV. Dopravně - inženýrské dny [elektronický zdroj] : . s.87-96
  dopravná infraštruktúra prognosis prognózovanie scenáre scenario analysis transport infrastructure
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Analýza funkcií a vplyvov dopravy na rozvoj mesta Brezno
  Majliš Dávid ; V  Rakšányi Peter (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  historický vývoj cestný prieťah
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104054
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bezpečnosť a kvalita verejných priestorov
  Rakšányi Peter ; V120 
  Podmienky kvality plôch integrovaného dopravného priestoru : . s.CD-ROM, s.23-29
  kvalita bývania Quality of life urban space verejný mestský priestor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Spomienky na Igora Petra
  Rakšányi Peter ; V120  Žolnayová Eva
  Architekt Igor Petro . s.28-31
  Architectural Engineering architektúra a ekológia land use planning urban structure urbanistická štruktúra územné_plánovanie
  článok zo zborníka
  CED - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. Návrh dopravno-bezpečnostných opatrení v slovenských modelových obciach
  Rakšányi Peter ; V120 
  Roseman - Cezhraničný manažment bezpečnosti cestnej dopravy [elektronický zdroj] : . s.73-93
  transport regulations road safety regulácia územia bezpečnosť cestnej premávky
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBA - Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Verkehrssicherheitsmassnahmen in den Modelgemeinden des Projektes ROSEMAN SK/AT
  Rakšányi Peter ; V120  Ondrovič Milan ; V120
  Bezpečnosť na cestnej sieti [elektronický zdroj] : . s.110-124
  bezpečnosť cestnej premávky modelling modelovanie a riadenie open space area road safety inspection verejné priestory
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Špecifiká dopravnobezpečnostnej práce v slovenských modelových obciach Kostolište a Malacky
  Rakšányi Peter ; V120  Kapusta Vladimír ; V120
  Bezpečnosť na cestnej sieti [elektronický zdroj] : . s.6-17
  bezpečnosť dopravy bezpečnostné opatrenia safety measures traffic calming transport areas upokojenie dopravy
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok