Výsledky vyhľadávania

 1. Presné určovanie absolútnej polohy pomocou globálnych družicových navigaačných systémov - súčasné možnosti, obmedzenia a perspektívy
  Hefty Ján ; V130  Kováč Marián Burgan Juraj ; V130
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 54 (96), č. 11 (2008), s.209-216
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Možnosti absolútneho určovania polohy využitím presných parametrov hodín a dráh družíc GNSS
  Hefty Ján ; V130  Kováč Marián Burgan Juraj ; V130
  Družicové metody v geodetické praxi : . s.46-50
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. A universal approach to processing 4-dimensional geodetic reference networks
  Kováč Marián  Hefty Ján ; V130
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 15, No. 4 (2007), s.10 - 17
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Lokálne geodetické siete využívané na monitorovanie stability územia. : Zošit 22.
  Mojzeš Marcel ; V130  Hefty Ján ; V130 Gerhátová Ľubomíra ; V130 Kováč Marián Papčo Juraj ; V130 Šrámka Martin
  Progresívne technológie v inžinierskej geodézii : . s.43-52
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Využitie globálnych družicových systémov v geodézii : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. ESF SvF kurz č.28
  Hefty Ján ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130 Papčo Juraj ; V130 Mojzeš Marcel ; V130 Kováč Marián
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2580-3
  multimédium - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 6. Sub-daily site coordinates variations in EUREF permanent network
  Hefty Ján ; V130  Kováč Marián Igondová Miroslava ; V130 Hrčka Michal
  10 Years IGS. Celebrating a Decade of the International GPS Service : . s.CD
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Univerzálny softvér na modelovanie, spracovanie a vyrovnanie heterogénnych multiepochových a permanentných geodetických observácií.
  Kováč Marián 
  Juniorstav 2005 : . s.CD
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Spoločné spracovanie terestrických meraní a GPS v lokálnej geodetickej sieti s uvážením časových zmien
  Kováč Marián  Hefty Ján ; V130
  Geodetické siete a priestorové informácie : . s.CD
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. The network of permanent GPS stations in Central Europe as the reference for CERGOP activities.
  Hefty Ján ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130 Igondová Miroslava ; V130 Kováč Marián Hrčka Michal
  Reports on Geodesy 2/2004 : . s.115-123
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Integration of epoch-wise GPS measurement campaigns into a permanent reference frame.
  Hefty Ján ; V130  Kováč Marián Igondová Miroslava ; V130
  Acta Geodynamica et Geomaterialia . Vol. 1, No. 3 (135 (2004), s. 125-131
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok