Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhľadávanie zdrojov geopriestorových informácií prostredníctvom internetu : Dizertačná práca
  Kliment Tomáš  Bučko Ernest (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 172 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GIS GIS GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76748
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Automatizovaná aktualizácia a harmonizácia priestorových databáz
  Mašicová Michaela ; V  Bučko Ernest (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography harmonization harmonizácia dátový model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68680
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie geografických informačných systémov v predikčnom modelovaní v archeológii : Dizertačná práca
  Lieskovský Tibor ; V130  Bučko Ernest (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 146 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial analysis priestorové analýzy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75771
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Návrh používateľského rozhrania informačného systému správy nehnuteľností STU
  Duška Martin  Bučko Ernest (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography informačný systém information system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68786
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Metódy vyrovnania polygónových ťahov
  Uhrík Martin  Bučko Ernest (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=39987
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Interaktívna orientačná mapa budovy Stavebnej fakulty STU
  Sasko Tomáš  Bučko Ernest (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography orientácia kartografická vizualizácia užívateľské rozhranie orientation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62989
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Objektovo orientovyný prístup modelovania geoobjektov v geoinformačných systémoch : Dizertačná práca
  Stromček Vladimír  Bučko Ernest (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ; . - 89 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Výškové zmeny na geodetickej porovnávacej základnici Hlohovec
  Mitáš Ján  Mičuda Jozef Bučko Ernest ; V130
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 48 (90), č. 10 (2002), s.185-188
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok