Výsledky vyhľadávania

 1. Fotogrametrické meranie modelu dna odtokového kanála
  Hideghéty Andrej ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 831-835
  fotogrametria štruktúra z pohybu hydrotechnika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
  Fašang Jakub ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152272
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov
  Ferencz Šimon ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153518
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Meranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hate
  Petrík Tomáš ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143461
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Parameter estimation for the forest fire propagation model
  Ambroz Martin ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Fraštia Marek ; 010140 Marčiš Marián ; 010140
  Tatra Mountains Mathematical Publications . No. 75 (2020), s. 1-22
  data assimilation parameter estimation curve evolution
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Example of combined airborne and terrestrial lidar for purposes of engineering-geological analyses
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Bednarik Martin Holzer Rudolf
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . 17-23
  LiDAR letecké laserové skenovanie terestrické laserové skenovanie inžinierska geológia
  https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429327025/chapters/10.1201/9780429327025-4
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Fotogrametrické meranie pretvorenia modelu koryta Váhu pod haťou vodného diela Hričov
  Fraštia, Marek, ; 010140 Hideghéty, Andrej, ; 010140 Dušička, Peter, ; 010170 Rumann, Ján, ; 010170
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 25, č. 1 (2020), s. 10-14
  digitálna fotogrametria štruktúra z pohybu hydrotechnika
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Zmena trasy diaľnice vyvolaná skalným zosuvom
  Kopecký Miloslav ; 010150  Fraštia Marek ; 010140 Frankovská Jana ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150 Liščák Pavel Novotný Jan
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 13-20
  zosuv trasa diaľnice stabilita svahu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Možnosti fotogrametrie pri dokumentácii drevených krovov
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140
  Geodézie a Důlní měřictví 2019 : . USB kľúč, [14] s.
  drevený krov obrazové a laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie LLS produktu pri mapovaní a registrácii svahových deformácií v Bielych Karpatoch
  Liščák Pavel  Pauditš Peter Dananaj Ivan Ondrus Peter Papčo Juraj ; 010130 Fraštia Marek ; 010140
  27. slovenské geodetické dni : . [2] s.
  svahové deformácie slope deformations mapovanie mapping
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok