Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of permanent GNSS observations
  Gerhátová Ľubomíra ; 010130 
  Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : . CD-ROM, s. 8
  analysis of GNSS observations variance components permanentné merania GNSS odhad variančných komponentov
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Geodetic aspects of the compilation of the new Alpine gravity maps
  Papčo Juraj ; 010130  Zahorec Pavol Gerhátová Ľubomíra ; 010130 Pašteka Roman
  Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : . CD-ROM, s. 9
  position quality assessment height and gravimetric coordinate systems poloha výškové a gravimetrické súradnicové systémy hodnotenie kvality
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS
  Gerhátová Ľubomíra ; 010130 
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 53-57
  analýza meraní GNSS analysis of GNSS observations časové rady time series
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Different view on the time series analysis of permanent GNSS stations
  Gerhátová Ľubomíra ; 010130  Hábel Branislav
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 109-115
  časové rady time series cointegration kointegrácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza efektu multipath z permanentných meraní s využitím rôznych GNSS
  Špánik Peter ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Gerhátová Ľubomíra ; 010130 Hefty Ján ; 010130
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 42-46
  GNSS viaccestné šírenie signálu SKPOS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Is Galileo ready for precise geodetic applications?
  Gerhátová Ľubomíra ; 010130  Mináriková Martina ; 010130 Ferianc Martin
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 127-132
  GNSS Galileo permanent GNSS observations precise point positioning (PPP) permanentné merania GNSS presné absolútne určovanie polohy (PPP)
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prvé skúsenosti so spracovaním raw GNSS dát zo zariadení so systémom Android
  Špánik Peter ; 010130  Hefty Ján ; 010130 Gerhátová Ľubomíra ; 010130 Papčo Juraj ; 010130
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 59-66
  raw GNSS merania raw GNSS observations OS Android
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Spracovanie a analýza meraní GNSS na bodoch siete Národného centra na diagnostikovanie deformácií zemského povrchu na území Slovenska
  Ábrahámová Andrea ; 010130  Gerhátová Ľubomíra ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138355
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Multipath Detection with Three-frequency SNR Combination - Example from Urban Environment
  Špánik Peter ; 010130  Hefty Ján ; 010130 Gerhátová Ľubomíra ; 010130 Papčo Juraj ; 010130
  EUREF Symposium 2017 : . USB kľúč, s. 28
  multipath signal to noise ratio viaccestné šírenie signálu pomer signálu k šumu
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. The main principles of sunlight analysis based on point cloud data
  Gerhátová Ľubomíra ; 010130  Muňko Milan ; 010130 Hroššo Branislav Ďuračiová Renata ; 010130 Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 1085-1092
  sunlight analysis analýza slnečného žiarenia point cloud data dáta z mračien bodov 3D raster grid 3D rastrová mriežka transformation transformácia forest stand porastová stena
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok