Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie dát z diaľkového prieskumu Zeme na detekciu plôch vhodných na parašutistickú prevádzku
  Minarovič Martin ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149231
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie výskytu liahnísk komárov a ich vizualizácia
  Vaňovcová Soňa ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149167
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Geoinformation IoT platform for decision support - selected case studies
  Ďuračiová Renata ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 Letko Pavol ; 010130 Lieskovský Tibor ; 010130
  Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : . CD-ROM, s. 7
  spatial data structure štruktúra priestorových dát data processing spracovanie dát geostatistical tools geoštatistické nástroje spatial data visualisation vizualizácia priestorových dát
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. 3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémov
  Krajči Roland ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143399
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Reštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
  Sova Dominik ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159920
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Rozšírenie metódy box counting na výpočet fraktálnej dimenzie pre rastrové 2,5D povrchy
  Ič Tomáš ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  GeoKARTO 2020 : . S. 26
  box-counting dimension box-counting dimenzia python
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Monitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2
  Rinkovská Mária ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152270
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. The assessment of the chosen LiDAR data sources in Slovakia for the archaeological spatial analysis
  Lieskovský Tibor ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 190-195
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning LiDAR mračno bodov point cloud digitálny výškový model digital elevation model archeológia archeology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Rozšírenie metódy box counting na výpočet fraktálnej dimenzie pre rastrové digitálne povrchy
  Ič Tomáš ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Kartografické listy . Roč. 28, č. 1 (2020), s. 3-14
  fraktálna geometria fractal geometry degree of 2,5D surface roughness stupeň členitosti povrchov 2,5D
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania
  Aleksić Milica ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138393
  diplomová práca
  kniha

  kniha